Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: vankila

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Yhteisön nimi:
Osoitteen tarkenne (esim. osasto):
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:
Ammattinimike:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava yhteisö saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteistä asiakaskuntaa.

Palvelun sisältö

Celia

 • Toimii yhteistyössä yhteisön kanssa ja neuvoo palveluidensa käytössä sekä tuottaa yhteisöille ohjeita ja esitemateriaaleja.
 • Tuottaa ja tarjoaa yhteisöille äänikirjoja, koskettelukirjoja, luetaan yhdessä -kirjoja ja pistekirjoja lainattavaksi edelleen yhteisön lukemisesteisille asiakkaille.
 • Vastaa kirjojen tuotanto- ja postituskustannuksista yhteisöihin.
 • Tarjoaa valittavaksi kirjakerhoja, joista saa äänikirjoja automaattisesti kerran kuukaudessa.
 • Voi niin sovittaessa valita ja lainata koskettelukirjat ja luetaan yhdessä -kirjat aina edellisten palauduttua.
 • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat yhteisöille maksuttomia.

Yhteisö

 • Sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä ja rajoittamaan aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
 • Voi lainata kuukauden aikana enintään 100 kirjaa cd-rom-muodossa ja enintään 100 kirjaa ladattuna Celianet-verkkopalvelun kautta. Verkosta kuunneltavien äänikirjojen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa.
 • Valitsee ja lainaa ääni- ja pistekirjat käyttäen Celianet-verkkopalvelua.
 • Vastaa tarvittaessa kirjojen viemisestä omaan rekisteriinsä ja lainauskuntoon saattamisesta, lainaamisesta, neuvonnasta ja lainauksenvalvonnasta.
 • Sitoutuu olemaan kopioimatta lainaamaansa aineistoa (poislukien verkkopalvelusta ladatun kirjan lainakappale).
 • Hävittää lainatut ääni- ja pistekirjat käytön jälkeen kohtuullisen ajan kuluttua.
 • Voi lainata kerralla enintään kaksi koskettelukirjaa ja kaksi luetaan yhdessä -kirjaa. Pistekirjojen lainaraja on 14 kirjaa kuukaudessa. Myös koskettelu- ja luetaan yhdessä -kirjoja voi lainata Celianetistä.
 • Palauttaa lainaamansa koskettelukirjat ja luetaan yhdessä -kirjat laina-ajan puitteissa Celiaan.
 • Toimittaa pyydettäessä Celialle vuosittain tammikuussa edellisen vuoden tilastot lainoista ja palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrästä.
 • Ilmoittaa palvelun vastuuhenkilön nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celiaan.
 • Sitoutuu selvittämään yhteisön omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun Celia on lähettänyt yhteisölle käyttäjätunnukset ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa heti päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen päätyttyä tulee palautettava aineisto toimittaa kohtuullisessa ajassa Celiaan. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista asiakkaalle.

25.6.2018