Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: päiväkoti

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Päiväkodin nimi:
Osoitteen tarkenne (esim. osasto):
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:
Ammattinimike:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava päiväkoti saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteistä asiakaskuntaa.

Palvelun sisältö

Celia

 • Toimii yhteistyössä päiväkodin kanssa ja neuvoo palveluidensa käytössä sekä tuottaa yhteisöille ohjeita ja esitemateriaaleja.
 • Tuottaa ja tarjoaa päiväkodeille koskettelukirjoja, luetaan yhdessä -kirjoja, pistekirjoja ja äänikirjoja päiväkodin lukemisesteisten asiakkaiden käyttöön. Koskettelukirjojen ja luetaan yhdessä -kirjojen lainauksessa on tauko kesällä ja vuodenvaihteessa.
 • Vastaa kirjojen tuotanto- ja postituskustannuksista.
 • Valitsee ja lainaa koskettelukirjat ja luetaan yhdessä -kirjat aina edellisten palauduttua.
 • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat päiväkodeille maksuttomia.

Päiväkoti

 • Sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä ja rajoittamaan aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
 • Voi lainata kerralla enintään kaksi koskettelukirjaa ja kaksi luetaan yhdessä -kirjaa. Pistekirjojen lainaraja on 14 kirjaa kuukaudessa.
 • Palauttaa lainaamansa koskettelukirjat ja luetaan yhdessä -kirjat laina-ajan puitteissa Celiaan.
 • Voi lainata kuukauden aikana enintään 100 cd-rom-äänikirjaa ja enintään 100 kirjaa ladattuna Celianet-verkkopalvelun kautta. Verkosta kuunneltavien äänikirjojen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa.
 • Valitsee ja lainaa ääni- ja pistekirjat käyttäen Celianet-verkkopalvelua.
 • Hävittää lainatut ääni- ja pistekirjat käytön jälkeen kohtuullisen ajan kuluttua.
 • Sitoutuu olemaan kopioimatta lainaamaansa aineistoa (poislukien verkkopalvelusta ladatun kirjan lainakappale).
 • Toimittaa pyydettäessä Celialle vuosittain tammikuussa edellisen vuoden tilastot palvelun piirissä olevien lasten määrästä.
 • Ilmoittaa palvelun vastuuhenkilön nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celiaan.
 • Sitoutuu selvittämään yhteisön omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen päätyttyä tulee palautettava aineisto toimittaa kohtuullisessa ajassa Celiaan. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista asiakkaalle.

 

25.6.2018