Siirry sisältöön

Uutiset

Muutoksia Celian palveluissa

Vuosi 2017 tuo mukanaan runsaasti muutoksia Celian palveluihin. Supistuvan määrärahan vuoksi Celia joutuu karsimaan osasta palveluitaan. Samaan aikaan Celian vanhentunut kirjastojärjestelmä uudistetaan verkossa asioinnin helpottamiseksi.

Valtiovarainministeriön esityksen mukaan Celian määräraha supistuu ensi vuonna 537 000 euroa. Aikavälillä 2012–2016 Celian määräraha on jo supistunut yhteensä 938 000 euroa. Aiempina vuosina tarvittavat säästöt voitiin toteuttaa henkilöstökuluja pienentämättä, mutta vuoden 2017 säästöjen osalta tätä mahdollisuutta ei enää ole, joten Celia aloittaa syyskuussa 2016 yhteistoimintaneuvottelut, jotka kohdistuvat koko henkilöstöön.

Suunta kohti verkkopalveluja

Valtionhallinnon linjauksen mukaan julkisissa palveluissa edistetään verkkopalveluiden käyttöä. Linjaus koskee myös Celian palveluita, ja lähitulevaisuudessa palveluiden painopiste on verkkolainauksessa. Celian kohderyhmissä perinteisiä palveluita, kuten cd-äänikirjoja, tarvitsevia henkilöitä on kuitenkin runsaasti. Cd-äänikirjapalveluiden turvaamiseksi on sovittu riittävän pitkästä siirtymäajasta ja korvaavista palveluista.

Vuodesta 2017 alkaen cd-äänikirjoja lainaavia asiakkaita ohjataan vaiheittain joko käyttämään verkkopalveluja tai yleisten kirjastojen palveluja. Siirtymäaika on kaksi vuotta, ja cd-äänikirjojen lainaus suoraan Celiasta henkilöasiakkaille päättyy 31.12.2019. Vuoden 2020 alusta Celia toimittaa cd-äänikirjoja vain kirjastoille ja muille yhteisöille.

Siirtymäajan alussa siirtyvät uudet asiakkaat

Vuoden 2017 alusta alkaen uudet asiakkaat rekisteröidään lainaajiksi yleisissä kirjastoissa. Aiemmin rekisteröityneet cd-äänikirjojen lainaajat voivat siirtymäkauden loppuun saakka siirtyä joko verkkokuuntelijoiksi tai lainaamaan cd-äänikirjoja omasta lähikirjastostaan. Asiakkaat, jotka tarvitsevat perinteisiä palveluita, ohjataan viimeistään vuoden 2018 alusta lähtien lainaamaan cd-äänikirjoja lähikirjastosta.

Celia kannustaa yleisiä kirjastoja perustamaan Celian äänikirjoista oman lainakokoelman ja tarjoamaan Celian cd-äänikirjoja kotipalvelussaan. Jos kirjastolla ei vielä ole omaa Celian lainakokoelmaa tai kotipalvelua, asiakas saa cd-äänikirjat postitse kotiinsa Celian uusien kirjakerhojen kautta. Jotta cd-äänikirjoja varmasti riittää kaikille, vuoden 2017 alusta lainaraja Celiasta postitettaville cd-äänikirjoille on yhteensä 14 kirjaa kuukaudessa asiakasta kohti. Jos asiakkaan kirjasto ei vielä tarjoa Celian aineistoa tai rekisteröintipalvelua, asiakas voi saada asiakkuuden Celiaan lukemisesteen asiantuntijan avustuksella.

Celianet ja kirjakerhot uudistuvat

Celian kirjastojärjestelmä vaihtuu vuoden 2017 alussa. Samalla käyttöön tulee uusi Celianet-verkkopalvelu, joka tuo parannuksia äänikirjojen verkkolainaukseen. Uutta Celianet-verkkopalvelua on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa. Järjestelmän testauksessa on mukana henkilöitä palvelun eri kohderyhmistä. Samalla, kun Celianet uudistuu lainaajille, uudistuu myös kirjastojen käyttöliittymä.

Vuoden 2017 aikana Celia kehittää myös äänikirjojen lainausta mobiililaitteilla. Tavoitteena on, että äänikirjat voi sekä lainata että kuunnella suoraan Pratsam Reader -mobiilisovelluksessa.

Myös Celian kirjakerhopalvelut uudistuvat kirjastojärjestelmän myötä. Nykyisten kirjakerhojen tilalle tulee osittain uusia kerhoja, joiden tavoitteena on palvella erityisesti niitä asiakkaita, joiden on vaikea tilata kirjoja itse Celianet-verkkopalvelusta. Kerhoja on useampia, mutta asiakas voi valita niistä enintään viisi, joiden kirjat postitetaan kotiin. Jos asiakas kuuluu kirjakerhoihin jo ennestään, kerhojen uudistuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä, vaan kerhovalinnat siirretään uuteen järjestelmään Celian toimesta. Kirjakerhoja on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja myös verkkolainaajat voivat liittyä niihin. Kirjakerhot ovat edelleen maksuttomia.

Lue lisää Celian strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Lisätietoa palvelumuutoksista antaa Celian asiakaspalvelu.