Siirry sisältöön

Strategia ja toimintasuunnitelma

Strategia

Strategia ohjaa Celian toimintaa yleisellä tasolla. Strategiaa on työstetty yhdessä henkilöstön ja johtokunnan kanssa, ja sen uusimmassa versiossa on huomioitu myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja koko valtionhallinnon strategiset painopisteet.

Strategia toimii suunnannäyttäjänä ja sen tavoitteena on selkeyttää ja määritellä linjauksia keskeisten kehittämiskohteiden ja tulevaisuuden uudistusten osalta, varmistaa resurssien tehokas käyttöja ohjata palvelujen kehittämistä asiakas- ja käyttäjälähtöisestä näkökulmasta erilaiset ja välillä ristiriitaisetkin tarpeet huomioiden.

Lähiaikojen palvelumuutokset

Strategiasta juontuu Celian toimintaan ja palveluihin monia muutoksia, joista osa on jo hyvässä vaiheessa toteutumistaan: yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa on tiivistynyt ja uudet äänikirjapalvelun käyttäjät rekisteröidään jo pitkälti kirjastoissa. Verkkovälitteisten lainojen määrä on kasvanut viime aikoina reippaasti, kun äänikirjapalvelua on kehitetty ja markkinoitu enemmän ja käyttäjien saataville on tuotu maksuton mobiilisovellus kirjojen kuunteluun.

Cd-äänikirjojen lainausta on tarvetta vähentää edelleen, ja tähän tavoitteeseen liittyy tulevaisuudessa keskeisiä palvelumuutoksia.

Valtiovarainministeriön esityksen mukaan Celian määräraha supistuu 537 000 euroa vuonna 2017. Aikavälillä 2012–2016 Celian määräraha on jo supistunut yhteensä 938 000 euroa.

Cd-äänikirjojen lainaamista vähennetään

Celian tavoitteena on vähentää cd-äänikirjojen lainamääriä mm. kustannussyistä. Vuoden 2018 alusta lähtien cd-äänikirjoja lainaavat asiakkaat ohjataan lainaamaan cd-äänikirjoja kirjastoista, koska cd-äänikirjojen lainaus henkilöasiakkaille suoraan Celiasta päättynee vuoden 2019 lopussa.

Celia tiivistää yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa, jotta cd-levylle tallennettujen äänikirjojen valikoima ja saatavuus kirjastoissa olisi laajempi. Kirjastojen kotipalvelun kautta ainakin osa sellaisista käyttäjistä, jotka eivät voi itse asioida kirjastossa, voi saada kirjat suoraan kotiinsa.

Jos käyttäjän kirjasto ei tarjoa vielä cd-äänikirjoja tai kirjaston kotipalvelu ei ole käytettävissä, kirjasto voi alkuvuodesta 2017 alkaen rekisteröidä myös cd-äänikirjapalvelua tarvitsevan henkilön palvelun piiriin. Celia toimittaa cd-äänikirjat henkilön kotiosoitteeseen. Rekisteröitymisen yhteydessä henkilö valitsee Celian valikoimasta itselleen mieleiset kirjakerhot, joista hän saa automaattisesti kirjoja kotiinsa.

Järjestelyllä pyritään turvaamaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien käyttäjien palvelun saanti. Jotta cd-äänikirjoja voidaan edelleen tarjota kaikille niitä tarvitseville henkilöille, palvelussa on lainaraja myös vanhoille cd-äänikirjoja lainaaville asiakkaille. Lainaraja on maaliskuusta 2017 alkaen 14 cd-muotoista kirjaa kuukaudessa.

Jos asiakkaan kirjasto ei vielä tarjoa Celian aineistoa tai rekisteröintipalvelua, asiakas voi saada asiakkuuden Celiaan lukemisesteen asiantuntijan avustuksella.

Cd-äänikirjojen lainaamisen kustannukset

Tällä hetkellä Celia postittaa noin 600 000 cd-levyä vuosittain, ja vuoden 2017 tavoitteeksi on asetettu 700 000 cd-levyä. Äänikirjapalvelun eli verkkopalvelun kautta lainataan ja kuunnellaan reilu kolmasosa koko lainamäärästä. Yhden cd-lainan hinta on noin kolme kertaa verkon kautta lainatun ja kuunnellun kirjalainan hinta, eli cd-palvelun ylläpito vie suuren osan Celian kokonaisbudjetista. On siis luonnollista, että säästöjä haetaan erityisesti cd-jakelun vähentämisellä.

Cd-jakelun kustannuksista vain osa on postimaksuja.  Kustannukset koostuvat pääosin cd-levyjen poltosta, cd-levyjen pakkauksesta, postimaksuista sekä korvauksista tekijöille Sanasto ry:n kautta.

Celia on maksanut toiminnastaan aiheutuvat postimaksut 1990-luvun alusta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön Celialle osoittamasta määrärahasta.  Aiemmin postimaksut maksoi liikenneministeriön alainen posti- ja telehallitus. Postituskulut ovat tällä hetkellä noin neljännesmiljoona euroa.

Cd-levy on katoava formaatti

Cd-levyt häviävät jossain vaiheessa markkinoilta, eivät pelkästään Celian valikoimista, kun uudemmat formaatit valtaavat alan (kuten on käynyt esim. c-kaseteille). Kuuntelulaitteiden elinkaari on myös rajallinen, ja todennäköisesti vanhojen Daisy-soitinten ja muiden erikoislaitteiden tilalle tulee uusia jakeluformaatteja tukevia laitteita. Nythän jo uudemmissa laitteissa on muistitikulle tai -kortille paikka.

Todennäköistä on myös, että kirjoja kuunnellaan tulevaisuudessa yhä enemmän käyttäjien omilla laitteilla, kuten tableteilla, joiden käyttö lisääntyy myös ikäihmisten keskuudessa. Celia kehittää lähivuosina palvelu- ja jakelumalleja myös niille käyttäjille, joilla ei ole käytössään tablettia tai vastaavaa laitetta eikä verkkoyhteyttä. Vielä ei täysin tiedetä, millaisia ratkaisuja näihin löydetään. Celia ryhtyy hyvissä ajoin selvittämään erilaisten verkkolaitteiden käyttömahdollisuuksia iäkkäillä käyttäjillä yhteistyössä yleisten kirjastojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

DAVE eli äänikirjojen verkkokuuntelupalvelu erikoislaitteella päättyi

Celia on tarjonnut muutaman vuoden ajan erikoislaitteisiin perustuvaa äänikirjojen verkkokuuntelupalvelua eli DAVE-palvelua. Palvelu monestakaan syystä saavuttanut laajaa suosiota eikä palvelun ylläpito ole nykyresurssit huomioiden järkevää.

Celian johtokunnan tammikuussa 2016 tekemällä päätöksellä DAVE-palvelu lopetettiin Celiassa 14.11.2016. DAVE-asiakkaat siirtyvät muiden Celian tarjoamien verkkopalveluiden käyttäjiksi tai cd-äänikirjojen lainaajiksi. Palvelun käyttäjiä on tiedotettu palvelun lopetuksesta ja jatkotoimista.