Siirry sisältöön

Uutiset

Celian syksyn 2016 sidosryhmätutkimus valmistunut

Celian syksyn 2016 sidosryhmätutkimus on valmistunut. Tutkimuksen tavoitteena oli saada seurantatietoa siitä, miten Celian kumppaneiden tyytyväisyys yhteistyöhön ja viestintään on kehittynyt ja miten Celian tunnettuus on kehittynyt.

Tutkimus toteutettiin sähköisen tutkimuksen ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä loka-marraskuussa 2016. Kysymykset osoitettiin Celian sidosryhmille, joilta saatiin yhteensä 344 vastausta. Vastaajista lähes puolet edusti yleisiä kirjastoja ja 60 prosenttia oli tehnyt yhteistyötä Celian kanssa yli kaksi vuotta.

Kyselyn mukaan sidosryhmät kokevat Celian palvelut hyvin tärkeinä, ja odotukset yhteistyölle ovat korkeat. Yli 70 prosenttia vastaajista arvioi, että yhteistyö Celian kanssa on erittäin sujuvaa tai melko sujuvaa ja yli 80 prosenttia vastaajista olisi valmis suosittelemaan yhteistyötä Celian kanssa. Käytetyllä asteikolla 1-7 sidosryhmien Celialle antama yleisarvosana on kuitenkin hieman laskenut. Kun yleisarvosana vuonna 2013 oli 6,2, vuonna 2016 yleisarvosanaksi annettiin 5,7.

Vastaajien mukaan erityisesti verkkosivujen käytettävyydessä ja saavutettavuuden edistämisessä on vielä kehitettävää.  Lisäksi kyselyssä selvisi, että viestinnän tavoitettavuus ja verkkosivujen informatiivisuus sekä yhteistyön ja toiminnan kehittäminen sidosryhmien kanssa eivät vastaa niihin asetettuja korkeita odotuksia.

Sidosryhmät kokevat kuitenkin, että Celian henkilöstö on omalla alallaan ammattitaitoista ja osaavaa. Vastaajien mukaan Celia palvelee, neuvoo ja opastaa tehokkaasti ja ajaa ensisijaisesti lukemisesteisten henkilöiden asiaa. Suurin osa vastaajista totesi myös, että Celian toiminta tunnetaan hyvin.

Kyselyn tulokset otetaan huomioon Celian palvelujen ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä jatkossa. Esimerkiksi verkkosivujen käytettävyyttä parannetaan jo vuoden 2017 alussa, kun osa sisällöistä siirtyy uuden kirjastojärjestelmän alle ja sivurakenne muuttuu selkeämmäksi. Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkaasta palautteesta.