Skip to content

LEGO® Braille Bricks – hauskaa interaktiivista oppimista leikin kautta

Pistekirjoitusta sokeille ja heikkonäköisille lapsille

LEGO Foundationin, LEGO Groupin sekä eri maiden näkövammais- ja opetusjärjestöjen yhteistyössä opetusalalle kehittämä LEGO® Braille Bricks -järjestelmä on leikinomainen menetelmä pistekirjoituksen opettamiseen sokeille tai heikkonäköisille lapsille.

Suomessa Celia on valittu yhteistyökumppaniksi palikoiden jakeluun. Palikat on tarkoitettu käytettäviksi kouluissa ja päiväkodeissa. Ammattipedagogit, joilla on oppilaina sokeita ja heikkonäköisiä lapsia, voivat tilata palikoita Celiasta myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Palikat saadaan Suomessa tilattaviksi alkuvuodesta 2021.

Jokaisessa värikkäässä LEGO-palikassa on pistekirjoitusaakkosten numeroita ja kirjaimia vastaavat nastat sekä vastaava tavallisen kirjoitusjärjestelmän kirjain tai numero. Näin näkevät ja sokeat lapset voivat leikkiä ja oppia yhdessä tasavertaisesti.

Kekseliäs konsepti avaa lapsille kokonaisen opettavaisen leikin maailman, jossa he voivat oppia pistekirjoitusta hauskasti kosketusaistin kautta.

Äänikirjojen ja erilaisten tietokoneohjelmien laajan saatavuuden takia yhä harvemmat nuoret oppivat pistekirjoitusta. Sokeat ja heikkonäköiset ihmiset kaikkialla maailmassa kuitenkin tarvitsevat pistekirjoitusta työhön, opiskeluun ja arjesta nauttimiseen. Tämän opettavaisen ja käytännönläheisen työkalun avulla he oppivat elämässä tarvittavia taitoja.

LEGO® Braille Bricks -palikat:

  • Perustuvat pedagogiseen tutkimustietoon. LEGO® Braille Bricks -palikat hyödyntävät tutkittua pedagogista tietoa leikin tehosta oppimisen välineenä – ne ovat arvokas työkalu sekä opettajalle että oppilaalle.
  • Kasvattavat itseluottamusta. Sokeiden ja heikkonäköisten lasten innostaminen myönteiseen ja hauskaan oppimiseen jo varhaisella iällä kehittää heidän omatoimisuuttaan ja viestintätaitojaan.
  • Tukevat luovuutta ja elinikäistä oppimista. Pistekirjoituksen oppimista pidetään keskeisen tärkeänä sokeille ja heikkonäköisille lapsille, sillä se kehittää monipuolisia elämäntaitoja, joiden avulla lapsi voi saavuttaa ajattelun vapauden ja itsenäisyyden, jota hän tarvitsee nauttiakseen tasapuolisista koulutus- ja työmahdollisuuksista.
  • Tukevat innovatiivista opetusta. LEGO® Braille Bricks -palikat kehittävät tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä taitoja, kuten itseluottamusta, viestintätaitoja, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.
  • Ovat tarkoitettu käytettäviksi kouluissa ja päiväkodeissa. Suomessa palikoita jaetaan sopimuksen mukaan vain ammattipedagogeille, joilla on alle 18-vuotiaita sokeita tai heikkonäköisiä oppilaita.

Lisätietoa voi lukea täältä (englanniksi)

Kysy lisää: pedagoginen asiantuntija Petra Okkonen (petra.okkonen@celia.fi, puh. 0295 333 109)