Siirry sisältöön

Uutiset

Uudelta saavutettavasti.fi-sivustolta helppoja ohjeita saavutettaviin verkkosisältöihin

Piirretyssä kuvassa kannettava tietokone on tyylitelty kodiksi, jonka edessä oleskelee ihmisiä. Linkki uudelle saavutettavasti.fi-sivustolle.

Celian tuottama uusi verkkosivusto www.saavutettavasti.fi tarjoaa tietoa ja selkeitä käytännön ohjeita, joilla kuka tahansa verkkoon sisältöjä tekevä voi ottaa saavutettavuuden huomioon työssään.

Tarkempaa tietoa sivustosta

Saavutettavasti.fi on verkkosivusto, josta saa helppotajuisia ja yksityiskohtaisia ohjeita saavutettavampien verkkosisältöjen tekemiseen. Sivusto on suunnattu julkisen sektorin viestintäammattilaisille ja kaikille, jotka tekevät verkkosisältöjä osana työtään tai ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen, etenkin verkkosisältöjen, saavutettavuudesta.

Tavoitteena on tarjota tietoa ja käytännön ohjeita, joiden avulla on matala kynnys oppia tekemään saavutettavampia verkkosisältöjä. Ohjeet on kirjoitettu niin, että niistä saisi helposti selkoa, vaikka ei olisi perehtynyt verkkojulkaisemisen tekniikkaan. Ohjeiden avulla voi ottaa omassa työssään WCAG-kriteerit huomioon ja täyttää siltä osin myös lakiin tulevat vaatimukset verkkopalvelujen saavutettavuudelle.

Ohjeissa on siis huomioitu WCAG-kriteeristö, mutta kriteeristö ei ole sivuston keskeisenä lähtökohtana. WCAG:n kriteerejä on tulkittu sivuston ohjeisiin siitä näkökulmasta, mitä ne tarkoittavat käytännössä verkkosisältöjen tekijöiden työssä. Lisäksi sivustolla on saavutettavuuden parantamiseksi ohjeita ja vinkkejä, joita WCAG ei sisällä.

Sivustoa kehitetään jatkuvasti. Se on julkaistu ns. betaversiona, ja osa sisällöistä puuttuu vielä. Voit myös liittyä Facebook-ryhmään, jossa voit antaa sivustosta kehitysehdotuksia ja palautetta.

Tervetuloa tutustumaan sivustoon ja hyödyntämään ohjeita!