Siirry sisältöön

Uutiset

Esiselvitys Celiaa koskevasta lakiuudistuksesta on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt esiselvityksen Näkövammaisten kirjastoa eli Celiaa koskevan lain uudistamisesta. Nimi Celia on ollut käytössä 2000-luvun alusta, mutta laissa nimi on edelleen Näkövammaisten kirjasto.

Esiselvityksessä kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä.

Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa Celian toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä sekä viestitään lakiuudistuksen valmistelusta kirjaston sidosryhmille.

Hankkeen tavoitteena on selvittää varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistymisen edellytyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Celian asiakasryhmille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuudet, joista saadaan tietoa mahdollisen säädösvalmisteluhankkeen pohjaksi.

Hankkeen käynnistäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön havaintoihin lain ajantasaisuudesta ja toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristössä on nähtävissä kolme laajaa muutosta: digitalisaatio, säädösympäristön muutokset sekä väestörakenteen muutokset, jotka vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Esiselvityksen on määrä valmistua 31.1.2020 mennessä.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä:

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 184
Kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, p. 0295 330 336

Lisätietoa lakiuudistushankkeesta
Nykyinen laki Näkövammaisten kirjastosta