Skip to content

Töissä Celiassa

Töissä Celiassa

Celiassa työskentelee viitisenkymmentä henkilöä – joukkoon mahtuu muun muassa kirjasto-, it- ja hallintoalan ammattilaisia. Mitä kaikkea celialaiset oikein tekevät?

Kirjojen tuotanto

Kirjojen tuotanto saavutettavaan muotoon vaatii esivalmisteluja. Kauno- ja tietokirjallisuudesta vastaavat kirjastoasiantuntijat valitsevat ne kirjat, jotka tehdään saavutettavaan muotoon. Kirjat täytyy myös luetteloida, jotta ne löytyvät helposti erilaisia hakuja tehtäessä.

Oppikirjoissa vastaan voi tulla erityisiä haasteita: esimerkiksi osa visuaalisista tehtävistä ei niin vain taivukaan ääni- tai pistekirjoihin. Oppimateriaalisuunnittelijat ratkaisevat nämä haasteet. Esimerkiksi matematiikan kirjan toimittaminen pistekirjaksi voi kestää pari kuukautta.

Oppikirjoihin liittyviä kohokuvia ja -karttoja tehdään Celian kohokuvapainossa. Mallikuvien suunnittelu ja tekeminen on aikaavievää käsityötä.

Celian äänikirjat ovat digitaalisia, rakenteisia äänitteitä. Valtaosa äänikirjoista on ihmisäänellä luettuja, ja lähinnä oppikirjoissa hyödynnetään jossain määrin myös koneääntä. Celia käyttää free lancer -lukijoita – lisäksi suuri osa äänityksistä ostetaan ulkopuolisilta äänittämöiltä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun henkilökunta vastaa erilaisiin Celian palveluihin liittyviin kysymyksiin. Asiakaspalvelu antaa tukea myös kirjojen kuunteluun ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Myös Celian kirjakerhot työllistävät Celian kirjastoasiantuntijoita. Kirjakerhojen kautta kirjoja saa kuukausittain yli 12 000 Celian palveluiden käyttäjää. Kirjakerhoja on sekä aikuisille että lapsille ja nuorille. Kirjaston nuorimpien asiakkaiden palveluihin kuuluvat lisäksi esimerkiksi koskettelukirjojen hankinta ja lainaus.

Äänikirjojen poltto cd-levyille ja pistekirjojen tulostus on hyvin pitkälle automatisoitu. Celiassa on polttorobotteja, jotka polttavat äänikirjoja yötä päivää. Yksi robotti voi polttaa tunnissa jopa 400 levyä. Vaikka kirjoja ladataan ja kuunnellaan koko ajan enemmän suoraan verkosta, lähetetään lainoja edelleen myös cd-levyinä postitse Celian palveluiden käyttäjille.

Kehittäminen ja hallinto

Celia hyödyntää viimeisintä teknologiaa, ja siksi verkkomaailman ja tietotekniikan kehitykseen panostetaan. Julkaisujärjestelmät muuttuvat jatkuvasti. Tuotantoympäristön tekninen kehitys ja digitaalisen aineiston käsittely ja arkistointi vaativat vankkaa asiantuntemusta.

Kirjaston johto vastaa kirjaston toiminnan kokonaiskehittämisestä.