Skip to content

Töissä Celiassa

Töissä Celiassa

Celiassa työskentelee viitisenkymmentä henkilöä – joukkoon mahtuu muun muassa kirjasto-, it- ja hallintoalan ammattilaisia. Mitä kaikkea celialaiset oikein tekevät?

Kirjojen tuotanto

Kirjojen tuotanto saavutettavaan muotoon vaatii esivalmisteluja. Kauno- ja tietokirjallisuudesta vastaavat kirjastoasiantuntijat valitsevat ne kirjat, jotka tehdään saavutettavaan muotoon. Kirjat täytyy myös luetteloida, jotta ne löytyvät helposti erilaisia hakuja tehtäessä.

Oppikirjoissa vastaan voi tulla erityisiä haasteita: esimerkiksi osa visuaalisista tehtävistä ei niin vain taivukaan ääni- tai pistekirjoihin. Oppimateriaalisuunnittelijat ratkaisevat nämä haasteet. Esimerkiksi matematiikan kirjan toimittaminen pistekirjaksi voi kestää pari kuukautta.

Oppikirjoihin liittyviä kohokuvia ja -karttoja tehdään Celian kohokuvapainossa. Mallikuvien suunnittelu ja tekeminen on aikaavievää käsityötä.

Celian äänikirjat ovat digitaalisia, rakenteisia äänitteitä. Valtaosa äänikirjoista on ihmisäänellä luettuja, ja äänitykset ostetaan ulkopuolisilta äänittämöiltä. Lähinnä oppikirjoissa hyödynnetään jossain määrin myös koneääntä. Koneäänituotanto tehdään pääosin Celiassa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun henkilökunta vastaa erilaisiin Celian palveluihin liittyviin kysymyksiin. Asiakaspalvelu antaa tukea myös kirjojen kuunteluun ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Ylivoimaisesti eniten Celian äänikirjoja lainataan ja kuunnellaan suoraan verkon välityksellä. Verkkopalveluille tyypilliset jatkuvat laite- ja ohjelmistomuutokset edellyttävät asiakaspalveluhenkilöstön osaamisen jatkuvaa päivittämistä, jotta opastus ja neuvonta on ajan tasalla.

Verkkopalvelun lisäksi aineistoa lähetetään asiakkaille jonkin verran myös postitse. Osalle asiakkaista äänikirjat lähetetään cd-levyinä, ja pistekirjoituksella kirjansa haluavat saavat vihkoset kirjepostina tai paketteina. Äänikirjojen poltto cd-levyille ja pistekirjojen tulostus on hyvin pitkälle automatisoitu.

Asiakas voi antaa Celian tehtäväksi valita lainattavat kirjat. Aikuiset lainaajat voivat liittyä Celian ylläpitämiin äänikirjojen kirjakerhoihin. Kirjaston nuorimpien asiakkaiden saatavilla puolestaan on koskettelukirjoja, jotka Celia valitsee ja lähettää asiakkaan toiveiden perusteella.

Kehittäminen ja hallinto

Celia hyödyntää viimeisintä teknologiaa, ja siksi verkkomaailman ja tietotekniikan kehitykseen panostetaan. Julkaisujärjestelmät muuttuvat jatkuvasti. Tuotantoympäristön tekninen kehitys ja digitaalisen aineiston käsittely ja arkistointi vaativat vankkaa asiantuntemusta.

Kirjaston johto vastaa kirjaston toiminnan kokonaiskehittämisestä.