Gå till innehåll

Information för vårdnadshavare

Pieni tyttö kuuntelee äänikirjaa tabletilta ruskealla sohvalla.

Celias böcker kan användas av alla som har en läsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårighet, annan inlärningssvårighet, utvecklingsstörning, synnedsättning eller dysfasi.

Det finns tusentals böcker på svenska of finska språket på Celias webbtjänst Celianet.

Gör så här för att börja använda talböcker:

 • Alla Celias talböcker, även läroböcker, är avgiftsfria.
  • Alla talböcker finns att låna och lyssna avgiftsfritt i appen Pratsam Reader och webbtjänsten Celianet.
 • Varje barn som vill låna Celias talböcker behöver sina egna användarkoder för att låna och lyssna böcker via nätet.
  • Barnet kan få koderna från skolan eller biblioteket, där barnet registreras i Celias talbokstjänst.
 • Speciallärare i skolan kan registrera barnet i Celias talbokstjänst.
  • Fråga läraren, om skolan redan har tagit registreringen i bruk.
  • Skolan kan ansluta sig som förmedlare av talbokstjänsten. Det är helt avgiftsfritt för skolan.
 • Även personal på bibliotek kan registrera barnet i Celias talbokstjänst.
  • Ta kontakt med biblioteket och be om Celias talbokstjänst. Personalen hittar de närmaste biblioteket som gör registrationen.
 • Det behövs ett skriftligt tillstånd av barnets vårdnadshavare för att speciallärare eller bibliotekspersonal kan registrera barnet.
 • Det behövs inte ett skriftligt intyg över barnets läsnedsettning.

Om barnet behöver taktila bilder böcker eller punktskriftsböcker

• Taktila bilderböcker  lämpar sig för barn och ungdomar med synnedsättning, flerfunktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
• Om du vill låna taktila bilder böcker eller punktskriftsböcker, så kan du be vårdpersonalen att anmäla ditt barn som kund till Celia, [email protected], tlf. 0295 333 060.
• Om du vill att ditt barn får taktilböcker till skolan, be skolan att anmäla sig som kund hos Celia med nätblanketten.
• Ni får en ny bokförsändelse automatiskt utan en separat begäran efter att de föregående har lämnats tillbaka. Lånetiden är sex veckor, inklusive postdagar.
• Det är avgiftsfritt för skolan att låna taktilböcker. Böckerna levereras till skolan som paketförsändelser.
• För barn med synnedsättning finns även punktskriftsböcker och Luetus-e-böcker.
• Punktskriftsböckerna skickas inte tillbaka till Celia utan de förstörs eller återvinns efter användningen.