Skip to content

Utbildarkonto för nättjänster

Personer som arbetar med personer med läsnedsättning kan få ett utbildarkonto för användning av nättjänsten Celianet och appen Pratsam Reader. Utbildarkontot är avsett för handledning och utbildning i användningen av Celias nättjänster. Att använda utbildarkontot till andra syften är absolut förbjudet och kontot är personligt.

Personer i till exempel följande yrken kan få ett utbildarkonto

  • lärare
  • rehabiliteringsinstruktör
  • ergoterapeut
  • bibliotekarie
  • talterapeut
  • distriktssekreterare
  • IT-utbildare

Du kan ansöka om ett utbildarkonto genom att kontakta Celias kundtjänst.