Hoppa till sidinnehållet

Tjänster för högskolestuderande

Om du studerar vid yrkeshögskola, högskola eller universitet i Finland kan du låna kurslitteratur från Celia avgiftsfritt. För att kunna låna måste du registrera dig som om användare av talböcker .

Registrera dig om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek

Registrera dig som om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek. Biblioteket registrerar dig och ger också råd och handledning i frågor som gäller utlåning och avlyssning av böcker samt användning av utrustning.

Om det inte går att registrera dig i ditt högskolebibliotek, kan du registrera dig som om användare av talböcker på annat sätt, läs  Talböcker för privatpersoner.

Tillgängliga böcker för studier

Celia framställer högskolematerial för sitt eget urval, om en bok inte finns tillgänglig för kunden i ett lämpligt, tillgängligt format på annat håll.

Om en bok som du behöver inte finns i Celianet