Skip to content

Tjänster för högskolestuderande

Registrera dig om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek

Om du har ett läshinder och studerar vid yrkeshögskola eller universitet i Finland kan du låna kurslitteratur från Celia avgiftsfritt. För att kunna låna måste du registrera dig som om användare av talböcker.

Registrera dig som om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek. Biblioteket registrerar dig och ger också råd och handledning i frågor som gäller utlåning och avlyssning av böcker samt användning av utrustning. Bibliotek kan hjälpa dig att göra anskaffningsförslag på kursböcker som finns inte i Celianet.

Tillgängliga böcker för studier

Celia framställer högskolematerial för sitt eget urval, om en bok inte finns tillgänglig för kunden i ett lämpligt, tillgängligt format på annat håll.

Om en bok som du behöver inte finns i Celianet