Skip to content

Deltagare i urvalsprov

Deltagare i urvalsprov

Celia framställer böckerna till urvalsproven för alla som har ett läshinder, t.ex. dyslexi, synskada, muskelsjukdom eller ms.   Innan du kan beställa en bok för urvalsprovet måste du registrera dig som användare av Celias talböcker.

 Mera information för deltagare i urvalsprov