Gå till innehåll

Tjänster för högskolebiblioteket

Nuori mies lukee äänikirjaa tietokoneella kirjastossa.

Högskolebiblioteket kan betjäna studeranden som har en läsnedsättning med hjälp av talböcker som Celia producerar. Biblioteket kan starta talboksverksamheten genom att bli samfundskund hos Celia.

Bli kund

Ett högskolebibliotek blir samfundskund hos Celia genom att fylla i anmälningsblanketten på webben.

När högskolebiblioteket blir samfundskund godkänner biblioteket villkoren i avtalet mellan biblioteket och Celia och får egna koder till webbtjänsten Celianet och  en huvudanvändare av bibliotek får sina personliga registrerarkoder.

Informationsmaterial för bibliotek

Anvisningar för högskolebibliotek finns i Celianet under För bibliotek.

Hur kan ett högskolebibliotek betjäna studerandena?

En högskolestuderande med läsnedsättning ges instruktionen att börja använda Celias webbtjänst. Med hjälp av sina personliga registrerarkoder kan personalen på högskolebiblioteket ge studerande med läsnedsättning koder till Celias webbtjänster.

Högskolebiblioteket ger också studerandena råd och handledning i frågor som gäller utlåning och avlyssning av böcker samt användning av utrustning.

Beställa böcker som saknas i samlingen

Högskolebiblioteket kan föreslå kursböcker som saknas i samlingen på Celianet till högskolestuderande.