Gå till innehåll

Tjänster för brottspåföljdsbranschen

Mies lukee äänikirjaa kännykältään ulkona.

Fängelserna kan erbjuda fångar med läsnedsättning service i form av talböcker producerade av Celia. För att kunna göra det måste fängelset först bli samfundskund hos Celia.

Ett fängelse blir samfundskund hos Celia genom att fylla i en webblankett.

När en organisation blir samfundskund godkänner den villkoren i avtalet mellan samfundet och Celia och får egna koder till webbtjänsten Celianet.

Talböcker till nytta och nöje

Många fångar har svårt att läsa böcker på grund av läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter samt problem med den psykiska hälsan.  En bok måste inte läsas med ögonen – en talbok erbjuder ett bra alternativ.

Det lönar sig att erbjuda litteratur eftersom läsning rehabiliterar, förbättrar självkänslan, underhåller, utvecklar emotionell intelligens och förbättrar koncentrationsförmågan. Att läsa skönlitteratur underlättar i sin tur läsningen av läroböcker.

Många fångar har svårt att tillägna sig skriven text, vilket till och med kan bli ett hinder för att ta en examen eller delexamen. Användningen av läroböcker i form av talböcker stödjer studierna och ökar i bästa fall studiemotivationen.

Fängelsebibliotekens tjänster

Fängelsebiblioteken kan erbjuda fångar Celias talböcker gratis. Utbudet består av över 40 000 talböcker med skön- och facklitteratur, såväl de senaste hittarna som gamla klassiker. Det finns böcker på många olika språk.

Fängelsebiblioteken lånar talböckerna på cd eller genom att ladda ned dem i webbtjänsten Celianet.  När böckerna inte längre behövs kan cd-skivorna slängas i blandavfallet och nedladdade filer raderas från enheten. Ett fängelsebibliotek kan också låna Celias talböcker på kommunbiblioteket.

Fängelsebiblioteket kan erbjuda fångarna läroböcker i talboksformat för grundskolan, gymnasiet och yrkesskolorna och kursböcker på högskolenivå. Böcker lånas från webbtjänsten Celianet.

Avlyssning av böcker i fängelserna

Möjligheterna att lyssna på talböcker i fängelserna är begränsade. Cd-talböcker kan avlyssnas med en cd- eller dvd-spelare som stöder MP3-uppspelning. Böckerna kan också avlyssnas med dator utan internetanslutning när ett separat läsprogram har laddats ned, till exempel det avgiftsbelagda programmet EasyReader.

Celias talböcker kan också avlyssnas med surfplatta eller smarttelefon med hjälp av appen Pratsam Reader eller med dator som direktuppspelning i webbläsaren. Eftersom dessa avlyssningssätt kräver nätanslutning är de i allmänhet inte möjliga i fängelsemiljö.

För att läsandet ska fortsätta efter frigivningen lönar det sig för fängelsebiblioteket att senast i övergångsskedet vägleda fångarna att själva använda Celias talbokstjänster på nätet. Anslutning till talbokstjänsten sker via kommunbiblioteket.

Information om talboksavlyssning finns också i Celianet under Anvisningar.

Bibliotekens tjänster för fångar

De allmänna bibliotek som samarbetar med fängelser kan låna Celias talböcker till fängelsebiblioteken. Biblioteket kan också vägleda i avlyssningsfrågor och ansluta en fånge som användare av Celias talbokstjänster.