Gå till innehåll

Tjänster för daghem

Tjänster för daghem: taktila bilderböcker och talböcker

Kuvassa koskettelukirjoja tutkivia lapsia.

Daghemmet kan ansluta sig som samfundskund och låna böcker för barn med läsnedsättning. Celias böcker kan exempelvis användas av barn med synnedsättning, flerfunktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Taktila bilderböcker

Taktila bilderböcker lämpar sig för barn med synnedsättning, flerfunktionsnedsättning eller utvecklingsstörning som fyllt två år. Böckerna levereras som en paketförsändelse och vi skickar automatiskt nya böcker utan att du separat begär om det när de föregående lån har returnerats. Lånetiden är sex veckor. Du får låna 1–2 taktila böcker åt gången. Det är avgiftsfritt att låna.

Talböcker

Talböcker lämpar sig för barn som fyllt fyra år. Du kan låna exempelvis sagor och ramsor.

Ett daghem som önskar låna talböcker ansluter sig som kund i Celias talbokstjänst och kan då behändigt få talböcker direkt via nätet. Talböcker kan antingen läsas strömmande eller laddas ner utan kostnad.