Hoppa till sidinnehållet

Seminarier och evenemang

Tillgänglighetsutbildning för allmänna bibliotek 23.11.2017

Projektet Tillgänglighet landar på biblioteken erbjuder utbildning kring aktuella frågor i Mika Waltari -salen på Tölö bibliotek 23.11.2017. Projektet ägs av Helsingfors stadsbibliotek och stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Dagens program

12:30-13:00 Strategi och lag om ökad tillgänglighet: Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket
13:00-13:45 Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek som redskap för likvärdig service: Minna von Zansen, direktör, kundrelationer, Celia
13:45-14:15 Det inkluderande och normkritiska biblioteket: Rita Paqvalén, verksamhetsledare, Kultur för alla
14:15-14:30 Kaffepaus
14:30-15:00 Bibliotekskund med synnedsättning: erfarenheter: Sune Huldin, ordförande, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.
15:00-15:30 Landskap i förändring. Uppsökande verksamhet vid Helsingfors stadsbibliotek: Karoline Berg, bibliotekschef, Helsingfors stadsbibliotek
15:30-16:00 Diskrimineringslagstiftningen förpliktigar biblioteken: Aija Salo, överinspektör, Diskrimineringsombudsmannens byrå
Dagens moderator är bibliotekschef Karoline Berg.
Anmäl dig till https://my.surveypal.com/Tillganglighetsutbildning senast 7.11.2017.
Programmet kan också följas via Bibliotekskanalen.

 

Seminarium Alla läser II 15.9.2016

Personer med läsnedsättning som biblioteksanvändare

Seminariet ägde rum den 15 september vid Vasa huvudbibliotek i Vasa.

Seminariet arrangerades av Celia i samverkan med Svenska enheten vid regionförvaltningsverket och Vasa stadsbibliotek.

 

Presentionerna spelades in och finns i adressen bambuser.com/channel/celialibrary.

Allt material som delades ut hittas i programmet under motsvarande rubriker:

PROGRAMMET

8.30 -9.10 Kaffe och tilltugg, Vasa stadsbibliotek bjuder

9.10-9.30 Inledning: Alla har rätt att läsa – Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet vid regionförvaltningsverket

9.30-10.30 Äldres välbefinnande och hur det sammanhänger med internetanvändning – Johanna Nordmyr, doktorand vid Åbo Akademi och forskare i projektet @geing online

10.30-12.30 Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket – Heidi Carlsson Asplund, bibliotekarie vid Lerums bibliotek i Sverige. Nyttiga länkar: informationsfilm om Legimus, stor stil , lättläst arabiska.

12.30-13.30 Lunch, på egen bekostnad

13.30-14.30 Erfarenheter om Celias nättjänster – Anneli Haapaharju, projektansvarig

14.30-15.30 Gemensam diskussion om förhandsuppgiften och hur man ska gå till väga. Ledare: Anneli Haapaharju

Närmare information: elina.kilpio@celia.fi

Seminariet arrangeras av Celia i samverkan med Svenska enheten vid regionförvaltningsverket och Vasa stadsbibliotek.