Skip to content

Celias kommunikation förnyas

Biblioteken och Celia har redan i ett par års tid utvecklat ett nytt tillvägagångssätt där biblioteken förmedlar Celias talbokstjänster och sköter de primära kundkontakterna.

För att namnet Celia bättre ska motsvara det nya tillvägagångssättet och för att rollerna även ur kundens perspektiv ska te sig tydligare har vi lämnat bort den senare delen av namnet, dvs. bestämningen biblioteket. Alltså är vi i fortsättningen kort och gott Celia. Vid behov använder vi bestämningen expertinstans för tillgänglig litteratur och publicering.

 

Celias talbokstjänst – inte längre Vera

Att låna Celias talböcker och att lyssna på böcker via nätet kallar vi numera att anlita Celias talbokstjänst. Vi använder inte längre ordet Vera och raderar inom kort alla omnämnanden om Vera på vår webbplats och Celianet. Vid behov kan saken preciseras med hjälp av uttrycket Celias nättjänst. I fråga om CD-skivor preciserar vi att det handlar om cd.

 

Den visuella framtoningen förnyas helt och hållet

Även vår visuella framtoning håller på att förnyas och våra nya broschyrer liksom annat kommunikationsmaterial följer den nya linjen. Broschyrer kommer att kunna beställas med webblanketten allteftersom materialet blir klart. Nedanför finns Celias nya logo (klicka på länken och du får en större version av logon):

Celia-Logo-Lehtivihrea-200px

Vi hoppas att ni i er kommunikation beaktar ovan nämnda förändringar. Mer information om vår förnyade kommunikation ges av Celias kommunikationsexpert: johanna.koskela@celia.fi.