Skip to content

Bibliotek för alla

Om projektet Bibliotek för alla

För att nå ut till en större grupp behövs det nätverk som de allmänna biblioteken kan erbjuda. Tillsammans med biblioteken utveckladess i projektet Bibliotek för alla nya servicemodeller som gör att allt fler personer med läsnedsättning hittar de talböcker som Celia erbjuder. Celia hade cirka 25 000 kunder i 2013. Enligt olika uppskattningar utgör personer med läsnedsättning åtminstone 5 % av befolkningen i Finland, dvs. ca 250 000 personer. Innehållet i projektet var de talböcker (skönlitteratur och facklitteratur) som Celia producerar. De huvudsakliga målgrupperna var personer med lässvårigheter och äldre med svag syn. Projektet genomfördes åren 2013–2015.

Läs projektets slutrapport.