Skip to content

Barn och bibliotek

Barn och bibliotek

Biblioteket kan låna ut Celias material till barn och ungdomar. Celias samlingar omfattar bl.a. sagoböcker, barnböcker och ungdomsböcker på olika språk. Merparten av skönlitteraturen är talböcker. Dessutom erbjuds punktskriftsböcker och noter i punktskrift.

Biblioteket kan även få bokklubb nyheter för barn och ungdomar. Nya barn- och ungdomsböcker presenteras även i Celias nyhetskataloger. Biblioteket kan även beställa böcker för Smarta läsare-läsdiplomet hos Celia.

Presentera talböcker för familjer och skolor

Biblioteket kan informera och handleda familjer och samfundskunder om Celias talböcker och användningen av böckerna. Man kan berätta om talböcker på olika evenemang och för olika samarbetspartners som skolor och daghem samt även genom att ställa ut Celias broschyrer och anmälningskort i biblioteket. Broschyrer om talböcker för både fritiden och som stöd för inlärning i skolan kan beställas hos Celia.

Beställ Celias broschyrer

Biblioteket kan handleda skolor och daghem att bli samfundskunder hos Celia. Skolor kan låna böcker och läroböcker för barn och ungdomar med läsnedsättning i Celianet. Daghem kan låna taktilböcker.

Bli kund

Föreslå en kundrelation med Celia

Barn och ungdomar som lånar talböcker kan bli kunder hos Celia när de har fyllt fyra år.  Som kund hos Celia erbjuds barn och ungdomar talböcker och en del DaisyTrio-böcker, där texten finns både uppläst och som en fil. Böckerna är även illustrerade. Dessutom erbjuds punktskriftsböcker, taktila böcker, e-böcker och noter i punktskrift.

För familjer och skolor kan Celias talböcker presenteras på bl.a. dator, surfplatta, smarttelefon eller andra mp3-spelare.

Läs mer om att lyssna på böckerna

Taktila böcker och punktskriftsböcker

Taktila böcker är bilderböcker som man kan känna på och som lämpar sig för barn och ungdomar med synskada eller multihandikapp. Böckerna lämpar sig för barn över två år. Taktila böcker lånas inte ut till biblioteken på grund av att samlingen är begränsad. I stället kan biblioteken hänvisa kunder som är intresserade av att låna taktila böcker att kontakta Celia direkt och bli kunder hos Celia.

Punktskriftsböckerna är avsedda för blinda och personer med svår synnedsättning.

 taktila tavlorna med Rödluvan-motiv är till glädje för barnen

De taktila tavlorna med Rödluvan-motiv är till glädje för barnen

Celias utställning Rödluvan kan allmänna bibliotek låna till sina barnavdelningar. Utställningen består av taktila sagotavlor på temat Rödluvan. Med hjälp av de taktila tavlorna kan man berätta om till exempel taktila bilderböcker för handikappade barn.

Tavlorna kan lånas för en månad i taget. Fråga efter dem hos Celias tjänster för barn och ungdom per e-post tjanster(at)celia.fi