Gå till innehåll

Tjänster för bibliotek

Tjänster för bibliotek

Biblioteket kan betjäna sina egna kunder som har en läsnedsättning med hjälp av talböcker som Celia producerar. Biblioteket kan starta talboksverksamheten genom att bli samfundskund hos Celia.

Genom anmälan godkänner biblioteket villkoren i avtalet mellan biblioteket och Celia. Utifrån avtalet får biblioteket användarkoder till webbtjänsten Celianet. Alla bibliotek, såväl huvudbibliotek som filialer och andra enheter, ingår separata avtal med Celia.

Man går igenom användningsprinciperna för Celias material tillsammans med bibliotekets kunder med hjälp av diskussion och övriga anvisningar. Kunder hos allmänna bibliotek behöver inte lämna en skriftlig anmälan om läsnedsättning.

Biblioteket kan vända sig till Celia vid problem i Celianet, utrustning eller användningen av talböcker.