Skip to content

Anmäl en person som Celias kund

Anmäl en person som Celias kund (.docx)

Använd den här blanketten endast då biblioteket inte erbjuder Celias tjänster. Blanketten kan endast ifyllas av en speciallärare eller en sakkunnig inom hälsovården, t.ex. närvårdare, rehabiliteringshandledare eller talterapeut. Obligatoriska fält är märkta med asterisk *.

Skicka blanketten via säker post till tjanster@celia.fi. Skicka inte personlig information på något annat sätt.