Skip to content

Anmäl en person som Celias kund

Läs det här innan du börjar fylla i blanketten

I första hand ska du hänvisa personen till närmaste bibliotek, där hen kan registreras som Celias talbokslåntagare. Mer information finns på Celias webbsidor.

Använd den här blanketten endast då biblioteket inte erbjuder Celias tjänster. Blanketten kan endast ifyllas av en speciallärare eller en sakkunnig inom hälsovården, t.ex. närvårdare, rehabiliteringshandledare eller talterapeut. Obligatoriska fält är märkta med asterisk *.

Blanketten är tillfälligt ur bruk. Du kan kontakta oss med telefon eller epost.