Skip to content

Övriga registrerande sammanslutningar

Eläkeläisnainen kuuntelee äänikirjaa ja kastelee kasveja puutarhassa.

Många olika slags sammanslutningar kan ansluta sig som Celias registrerande samarbetspartner. Till de sammanslutningar som för tillfället har registreringsrätt hör centralsjukhusen, synskadades distriktsföreningar samt vissa sammanslutningar som arbetar med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter.

Efter att de anslutit sig kan representanter för dessa sammanslutningar själva registrera sina kunder som användare av Celias tjänster. Registreringsgrunderna är desamma som för registrering av kunder i Celia genom andra kanaler.

Anslutning och anvisningar

Sammanslutningen blir kund i Celia genom att fylla i avtalsblanketten.

Om du inte är säker på att den sammanslutning som du representerar kan ansluta sig som registrerande samarbetspartner i Celia ska du kontakta vår kundtjänst.

Här hittar du anvisningarna för registrerande sammanslutningar.