Gå till innehåll

Beställning av kursböcker och förhandsmaterial för urvalsprov

Högskolestuderande kan lämna in anskaffningsönskemål till Celia om kursböcker som saknas och deltagare i urvalsprov kan beställa förhansmaterial för urvalsprov.

Beställingen av kursböcker och förhandsmaterial för urvalsprov