Gå till innehåll

Om du vill sluta låna

Om du vill sluta låna

Du kan använda Celias tjänster så länge du behöver dem. Om du eller t.ex. din anhörig vill sluta låna helt och hållet, kontakta vår kundtjänst.

Om du har fått låna en Daisy-spelare från Daisy-enheten vid Synskadades Centralförbund, ska den återlämnas när du slutar låna.

 Gör så här:

 1.  Slå in Daisy-spelaren omsorgsfullt, helst i den ursprungliga förpackningen. Glöm inte strömkabeln!
 2.  Bifoga ett följebrev, där kundens namn och orsak till spelarens återlämnande framgår (t.ex. slutar låna talböcker).
 3. Du behöver inte själv betala portot för spelaren. När du kontaktar Celias kundtjänst får du postens kundreturnummer. Med numret kan du returnera spelaren gratis.
  Skicka spelaren under adress:Synskadades Centralförbund rf
  Daisy-enhet
  PB 55
  00030 IIRIS