Skip to content

Att arbeta på Celia

Att arbeta på Celia

Celia har ca femtio anställda – i denna grupp finns proffs inom biblioteks- och IT-branschen samt inom administration. Vad ingår i de anställdas arbetsuppgifter?

Produktion av böcker

Produktion av böcker i ett tillgängligt format innebär en hel del förberedelser. Bibliotekarierna som ansvarar för skön- och facklitteratur väljer ut de böcker som ska produceras i ett tillgängligt format. Böckerna måste även katalogiseras för att de ska hittas lätt vid sökning av böcker.

När man tillverkar läroböcker kan man stöta på speciella utmaningar: en del visuella uppgifter är kanske inte så lätta att överföra till tal- och punktskriftsböcker. Läromedelsplanerarna har som uppgift att lösa frågor av detta slag. Redigeringen av en matematikbok kan till exempel ta två månader.

Reliefbilder och -kartor i läroböckerna produceras i Celias boktryckeri för reliefbilder. Planering och produktion av modellbilder är ett tidskrävande handarbete.

Celias talböcker är digitala, strukturerade inspelningar. De flesta talböcker har lästs in av en människoröst, och Celia köper inspelningarna från utomstående inspelningsstudior. Läroböckerna kan ibland vara inlästa av en talsyntes, och de är framställda på Celia.

Kundtjänst

Personalen vid kundtjänst ansvarar olika frågor om Celias tjänster. Personalen ger stöd med frågor angående böcker och deras lån samt användning av Celias nättjänster.

Att låna och lyssna talböcker via nätet är överlägset det mest omtyckta sättet för Celias kunder. Det är typiskt för nättjänster att enheter och program uppdateras ganska ofta. Celias personal vid kundtjänsten ska därför i sin tur ständigt uppdatera sina kunskaper för att kunna ge lämpliga råd.

En del av Celias kunder mottar sina böcker via post. Talböcker skickas som cd-skivor, och punktskriftsläsare får sina böcker antingen som brev eller som postpaket. Bränning av talböcker på cd och utskrivningen av punktskriftsböcker är långt automatiserat.

Kunden kan även ge Celia ansvaret att låna böcker åt sig. Vuxna kunder som använder sig av talböcker kan ansluta sig till bokklubbar, som upprätthålls av Celia. De allra yngsta kunder kan motta taktilböcker. Celia väljer böckerna enligt kundens önskemål.

Utveckling och administration

I sina tjänster utnyttjar Celia den senaste teknologin och därför har man valt att satsa på utveckling av webbmiljön och datateknik. Publikationssystemen ändras konstant och den tekniska utvecklingen av produktionsmiljön samt behandling och arkivering av digitalt material kräver gedigen yrkeskunskap.

Bibliotekets ledning ansvarar för helhetsutvecklingen av Celia.