Hoppa till sidinnehållet

Att arbeta på Celia

Att arbeta på Celia

Celia har ca femtio anställda – i denna grupp finns proffs inom biblioteks- och IT-branschen samt inom administration. Vad ingår i de anställdas arbetsuppgifter?

Produktion av böcker

Produktion av böcker i ett tillgängligt format innebär en hel del förberedelser. Bibliotekarierna som ansvarar för skön- och facklitteratur väljer ut de böcker som ska produceras i ett tillgängligt format. Böckerna måste även katalogiseras för att de ska hittas lätt vid sökning av böcker.

När man tillverkar läroböcker kan man stöta på speciella utmaningar: en del visuella uppgifter är kanske inte så lätta att överföra till tal- och punktskriftsböcker. Läromedelsplanerarna har som uppgift att lösa frågor av detta slag. Redigeringen av en matematikbok kan till exempel ta två månader.

Reliefbilder och -kartor i läroböckerna produceras i Celias boktryckeri för reliefbilder. Planering och produktion av modellbilder är ett tidskrävande handarbete.

Celias talböcker är digitala, strukturerade inspelningar. De flesta talböcker har lästs in av en människoröst, läroböckerna kan ibland vara inlästa av en talsyntes. Celia har en egen studio med fyra inspelningsrum. Celia använder freelancer-läsare – dessutom köper man en del av inspelningarna från utomstående inspelningsstudior.

Kundtjänst

Personalen vid kundtjänst ansvarar olika frågor om Celia’s tjänster. Det är lätt och enkelt t.ex. att beställa böcker på Oppari, men vid behov kan man få hjälp och råd från Celias kundtjänst.

Bibliotekarierna sysselsätts även av Celias bokklubbar. Böckerna som erbjuds i bokklubbarna väljs ut med omsorg, klubbarna har ju över 12 000 kunder varje månad. Det finns bokklubbar för vuxna och för barn och ungdom. Det finns en egen enhet för barn och ungdom som sköter t.ex. anskaffning och utlåning av taktilböcker.

Bränning av talböcker på CD och utskrivningen av punktskriftsböcker är långt automatiserat. Celia bränner talböcker dygnet runt. En robot kan bränna upp till 400 skivor i timmen.

Utveckling och administration

I sina tjänster utnyttjar Celia den senaste teknologin och därför har man valt att satsa på utveckling av webbmiljön och datateknik. Publikationssystemen ändras konstant och den tekniska utvecklingen av produktionsmiljön samt behandling och arkivering av digitalt material kräver gedigen yrkeskunskap.

Bibliotekets ledning ansvarar för helhetsutvecklingen av Celia.