Hoppa till sidinnehållet

Celia 125 år

Celia fyller 125 år – skriv om dina minnen

I år fyller Celia biblioteket 125 år. Till äran av jubileumsåret samlar vi från våra kunder och olika samarbetspartners minnen och stämningar från lässtunder med tal- och punktskriftsböcker, samt minnen om själva Celia.

Skriv till oss om dina minnen från Celia och dess böcker! Minns du fortfarande tiden då biblioteket var De blindas bibliotek? Vilken var den första tal- eller punktskriftsboken du lånade? Vilken uppläsare har bäst stannat i ditt minne? Fast du bara skulle ha varit som kund i några år, berätta om dina erfarenheter. På vilket sätt har Celia påverkat ditt liv?

Vi ber att skicka korta och koncista minnestexter under tiden 1.4 – 8.9.2015 per e-post till tiedotus(at)celia.fi. Minnestexterna kan skrivas på finska eller svenska. Vi publicerar de bästa minnestexterna på våra nätsidor redan under våren och sommaren. Vi lottar ut bland alla som deltagit i att dela minnen inom utsatt, tid fem stycken presentkort värda 50 euro i september 2015.

Enskilda texters maximala längd är cirka en sida (A4). Skrivaren kan skriva flera enskilda minnestexter. Texten kan publiceras som pseudonym men skribentens namn måste finnas i vetskap hos Celia. Celia behåller rätten att redigera, publicera eller låta bli att publicera texter. Celia kan också utnyttja texterna senare i sin egen verksamhet. Bifoga med minnestexten ditt namn, möjligt pseudonym, e-post adress samt kontaktuppgifter.

Tilläggsinformation: bibliotekarie Marjo Kauttonen marjo.kauttonen(at)celia.fi och kommunikationsexpert Dana Rautelin dana.rautelin(at)celia.fi.