Skip to content

E-tjänster

Sköt dina ärenden på nätet

Här hittar du snabbt alla Celias webbtjänster.

Celias tjänster

Låna böcker

Celianet

Celias läroböcker

Beställ broschyrer och nyhetsbrev

Facebook

Twitter

Twitter hittar du oss på @celia_gov

Instagram

Instagram hittar du oss på @celiafin

YouTube

Celia på YouTube (videoklipp på finska)

Respons

Ge oss respons om våra tjänster och böcker via responsblanketten.