Gå till innehåll

Nyheter

Tillgängliga läroböcker nu i Celianet

De läroböcker för grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen som Celia producerar har flyttat över till Celianet och har blivit avgiftsfria. De flesta böckerna är nu lånbara och resten kan du låna före slutet av januari.

Webbutiken Oppari har stängt.

Läs mer om läroboksreformen.