Gå till innehåll

Nyheter

Revideringen av lagen som gäller Celia fortskrider

Den 17 december 2021 överlämnade en arbetsgrupp som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet ett förslag till forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen om en reform av lagen om Celias verksamhet. Den nya lagen preciserar Celias uppgifter och Celias roll som sakkunnig i tillgänglig publicering. Samtidigt föreslås Celias officiella namn bytas till Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

“Jag tror att vi får en lag som tryggar tjänsterna för personer med läsnedsättning och gör det möjligt att utveckla tjänsterna för en lång tid framöver”, gläder sig Minna von Zansen, direktör för Celia.

Härefter går arbetsgruppens förslag vidare på remiss.

Läs hela meddelandet på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.