Gå till innehåll

Nyheter

LEGO Braille Bricks introducerar punktskrift genom lek

Sedan början av 2021 har man i Finland delat ut LEGO Braille Bricks punktskriftsklossar till skolor och daghem att användas av undervisningspersonalen. Redan cirka 60 blinda och synsvaga barn har fått stöd av klossarna i inlärningen av punktskrift. Med klossarna blir det kul att lära sig punktskrift genom lek och förbättra sina taktila färdigheter. För alla blinda och vissa svagsynta barn är användningen av punktskrift det bästa sättet att lära sig läsa och skriva. Här ger LEGO Braille Bricks klossarna ett bra stöd eftersom den effektivaste och långvarigaste inlärningen sker när barnen sysslar med uppgifter som de gillar.

Vad är då LEGO Braille Bricks klossarna?

Det lekfulla sättet att lära ut punktskrift till synskadade barn för undervisningssektorn har utvecklats i samarbete mellan LEGO Braille Bricks on LEGO Foundations, LEGO Groups samt synskade- och undervisningsorganisationer i olika länder. Det lekbaserade redskapet kan användas för att introducera de synskadade barnen och dessutom klassens eller dagisgruppens övriga barn i punktskrift och det ger alla ett gemensamt redskap för läsning och skrivning.

I praktiken handlar de om de bekanta LEGO klossarna som har ändrats så att de motsvarar punktskriftsalfabetet. På varje LEGO-kloss finns det förutom punkterna en tryckt bokstav eller siffra så att seende lärare och kamrater kan leka, bekanta sig med punktskrift och på ett jämlikt sätt lära sig tillsammans med det blinda eller svagsynta barnet.

Klossarna är huvudsakligen avsedda som en introduktion till punktskrift genom lek för barn från fyra års ålder, men de har visat sig vara användbara och pedagogiska ända upp i högstadieåldern. Klossarna är dessutom helt kompatibla med de övriga LEGO-produkterna.

Varje LEGO Braille Bricks låda innehåller över 300 klossar, som täcker det fullständiga alfabetet på finska eller svenska, siffrorna 0 – 9 samt de grundläggande matematiska symbolerna och skiljetecken. Varje set innehåller också tre bottenplattor och ett verktyg för losstagning av klossarna.

Hur utnyttjar man LEGO Braille Bricks klossarna i undervisningen?

LEGO Braille Bricks klossarna följer en metod där man lär sig genom lek (learning through play). Det här innebär material producerade av yrkesverksamma inom synskade- och undervisningssektorn med idéer för aktiviteter med klossarna både för den introducerande fasen i punktskriftsinlärningen och själva inlärningsfasen. Bekanta dig med aktiviteterna på LEGO Braille Bricks webbplatsen (på engelska).

Det pågår en fortlöpande utveckling av LEGO Braille Bricks konceptet i samråd med lärare till synskadade barn. För samarbetet har en internationell Facebookgrupp grundats – LEGO Braille Bricks Community – där lärare på engelska kan dela med sig av bästa praxis, idéer och lekupplevelser från LEGO Braille Bricks konceptet. Det går också att bekanta sig med konceptet och utbildningarna via de kostnadsfria webbinarierna och inspelningarna av dem.

Klossarna finns på elva språk i tjugo länder. LEGO Foundation arrangerar utdelningen av klossarna och utbildningen kring undervisningskonceptet för dem via officiella partner i respektive land. I Finland är Celia partner i samarbete med det riksomfattande centret för lärande och kompetens Valteri.

LEGO Braille Bricks serierna delas gratis ut till daghem, skolor, institutioner och service som erbjuder undervisning för synskadade barn. Man kan med andra ord inte beställa hem klossar för eget bruk utan produkten är avsedd att användas av utbildad personal i undervisningssektorn. Klossarna får beställas endast för användning med synskadade barn i ålder 4 – 17 år. Avsikten är att lärarna fysiskt får bekanta sig med klossarna på Educa-mässan 2022.

Ytterligare information:

[email protected]
Assi Salo, kommunikationsspecialist, tfn 0295 333 072