Gå till innehåll

Nyheter

Kärnan i Celias strategi är främjande av jämlik läsning och aktivt samarbete

Celias strategi för år 2021–2025 godkändes i slutet av förra året och har nu publicerats på vår webbplats. Strategin betonar att Celias grundläggande uppdrag är att göra läsningen mer jämlik, det vill säga att ge möjlighet till läsning och lärande för alla människor som inte kan läsa tryckta texter på grund av läsnedsättning. Främjande av jämlik läsning skapar förutsättningar för delaktighet i samhället och motverkar utveckling av utanförskap. Vår vision för år 2025 är att vara den bästa experten och samarbetspartnern för jämlik läsning.

I samarbetet uppmärksammas särskilt kostnadsfältet

Celias strategi 2021–2025 bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi samt på ministeriets kulturpolitiska strategi vars mål är att stärka all slags förmåga och kunnande, delaktighet och jämställdhet. ”Vi lever i en värld fylld av texter och bilder, och möjlighet till läskunnighet och läsning samt till erövring av kunskap och perspektiv är grundläggande för demokrati. Trots denna utveckling är böcker och läromedel i textformat inte tillgängliga för alla, och därför behövs Celias insats”, berättar Minna von Zansen, Celias direktör, om bakgrunden till strategin.

Att främja jämlik läsning innebär bland annat att öka kundförståelsen om behoven hos personer med läsnedsättning, erbjuda mångsidigt och omfattande material samt att trygga taktil inlärning och läsning även i framtiden. Strategin lägger särskild vikt vid att skapa samarbete och stödja partner i lösningar som främjar jämlik läsning. ”Vi ser stöd till förläggare och utgivare som ett centralt mål, eftersom personer med läsnedsättning får bättre tillgång till litteratur och information i takt med att utbudet av tillgängliga böcker växer”, säger von Zansen.

Samhällelig påverkan och hållbar utveckling

Strategin lyfter också fram betydelsen av samhällelig påverkan och fördelarna med samarbete för alla parter. ”Genom att delta i centrala nationella projekt och utveckla gemensamma lösningar ger vi av vårt eget kunnande och satsar på gemensam utveckling, och vi lär oss också nytt själva”, sammanfattar von Zansen.

Som en del av strategiarbetet förnyades även Celias värderingar. Jämlikhet, kundorientering, samarbete och utveckling klarnade som styrande värden för verksamheten. För första gången beaktar strategin även temat hållbar utveckling och ansvarsfrågor. Andra viktiga prioriteringar för de kommande åren är utvecklingen av webbtjänster, granskning av tjänstemodeller och förtydligande av interna processer och ansvar. Målet med all utveckling är att möta våra kunders behov så bra som möjligt även i fortsättningen.

Ytterligare information

direktör Minna von Zansen:  [email protected], tel. 0295 333 105