Gå till innehåll

Nyheter

Celias läroböcker blir avgiftsfria den 1 januari 2018

Celias avgiftsbelagda läroböcker för grundskola, gymnasium och yrkesutbildning blir avgiftsfria den 1 januari 2018. I fortsättningen är alla läroböcker tillgängliga i webbtjänsten Celianet, som även innehåller övriga talböcker som producerats av Celia. Övergången till avgiftsfria läroböcker medför flera förändringar:

  • Webbutiken Oppari tas ur bruk.
  • Böckerna finns i fortsättningen i webbtjänsten Celianet, där de kan lånas och avgiftsfritt lyssnas på nästan helt utan begränsningar.
  • Talböckerna är fortsättningsvis avsedda endast för personer som behöver dem på grund av exempelvis läs- eller inlärningssvårigheter, kognitiva svårigheter eller sensoriska funktionshinder.
  • Varje enskild person som använder talböckerna behöver ett personligt användarnamn och lösenord för webbtjänsten Celianet.
  • Dessa fås av biblioteket, vars personal registrerar kunder i Celias talbokstjänst.
  • Från och med början av 2018 kan även skolornas speciallärare registrera elever i Celias talbokstjänst.
  • Om du redan har användarkoderna för Celias talbokstjänst, behöver du inte nya koder.
  • Vi lägger ut information i takt med att förfarandena klarnar.
  • Läs mer och beställ vårt nyhetsbrev om läroboksreformen för att hålla dig uppdaterad: https://www.celia.fi/sv/celias-bocker/avgiftsfria-larobocker/