Gå till innehåll

Nyheter

Celia utvecklar sina tjänster med hjälp av en kundnöjdhetsundersökning

Undersökningen som lodar kundernas tillfredsställelse med Celias webbtjänster startar 26.9. Vi frågar efter erfarenheterna av Celianet och Pratsam Reader samt deras egenskaper.

Kunderna som använder webbtjänsterna har samplats för undersökningen, dvs. vi kommer inte att kontakta alla som använder Celias tjänster. Enkäten skickas till en del av person- och samfundskunderna som använder talbokstjänsten på webben samt till en del av t.ex. skolorna och biblioteken som registrerar personkunder.

Undersökningen genomförs av Innolink. Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska med hjälp av undersökningsverktyget Qualtrics som används av Innolink Oy eller per telefon om så önskas.

Mer information om kundnöjdhetsundersökningen: direktör, kund- och samhällsrelationer, Rauha Maarno, [email protected]