Gå till innehåll

Nyheter

Celia inleder ett projekt för utveckling av granskningsprocessen för tillgängliga EPUB-publikationer

Tillgänglighetsdirektivet, som träder i kraft i juni 2025, kräver att de e-böcker som lanseras på marknaden är tillgängliga. Celia inleder ett pilotprojekt för testning och utveckling av granskningsprocessen för tillgängliga EPUB-publikationer. Under projektets gång kartlägger vi vilken typ av anvisningar och utbildning som behövs för produktion av tillgängliga e-böcker med beaktande av kraven i tillgänglighetsdirektivet. Projektet genomförs i samarbete med Benetech, ett teknologiföretag i USA specialiserat på tillgänglig publicering.

Celia söker för tillfället små och medelstora finländska förlag som samarbetspartner för projektet våren 2021. De utvalda förlagen får sakkunnig respons och en noggrann analys av tillgängligheten hos valda verk. De får dessutom anvisningar och hjälp samt vid behov utbildning för förbättring av produkternas tillgänglighet och utveckling av produktionsprocessen. För förlagen är det gratis att delta i projektet.

Förläggarna förutsätts ha beredskap att i EPUB-format erbjuda 1 – 2 färska titlar eller titlar som fortfarande är i produktionsstadiet med vilka processen testas. I det första skedet testas skönlitteratur och vetenskapslitteratur med tyngdpunkten på text, senare testas mera komplexa verk. Förhoppningen är att de valda samarbetsparterna förbinder sig att främja tillgänglighetsanpassad publicering till exempel genom att ge Celia och/eller Förlagsföreningen möjlighet att utnyttja resultaten av projektet i planeringen av vägledning och rådgivning.

Ytterligare information: tillgänglighetsspecialist Miia Kirsi ([email protected]). Om du representerar ett förlag som är intresserat av att delta i projektet, vänligen kontakta oss senast den 19 mars 2021