Gå till innehåll

Nyheter

Celia erbjuder fortfarande talböcker på cd-skiva

Celias kundtjänst har under de senaste veckorna mottagit flera oroade meddelanden om framtiden av Celias talböcker på cd-skivor. Vi önskar rätta till felaktiga rykten och uppfattningar och precisera att personer som lånar cd-skivor även i fortsättningen får cd-skivor från Celia.

Pga. resursskäl är det dock sannolikt att Celias cd-tjänster kommer att ändras inom de närmaste åren. T.ex. kan Celia vara tvunget att minska personliga lånemängder eller posta skivor mer sällan. Celia kommer att meddela om dessa möjliga ändringar så fort besluten har fattats. Celia upphör dock inte att låna ut talböcker på cd-skivor inom en snar framtid.

Celia har gått över till en ny verksamhetsmodell, där alla nya användare får tillgäng till Celias tjänster på sitt eget kommun- eller stadsbibliotek. Den här samarbetsmodellen har gett många personer tillgång till Celias webbtjänster. En ny användare kan också få talböcker på cd från sitt eget närbibliotek, om biblioteket redan erbjuder dem. Man kan också få böcker direkt hem från bibliotekets hemtjänst. Om det egna biblioteket inte kan erbjuda dessa tjänster kan man låna böcker direkt från Celia.

Mer information om framtidsutsikterna för Celias cd-tjänster

Mer information om den nya samarbetsmodellen