Gå till innehåll

Nyheter

Beställ tillgängliga böcker för inträdesprov senast när den gemensamma ansökan till högskolorna upphör 3.4

På bordet finns en surfplatta, en smarttelefon, en anteckningsbok samt två par händer vid bordet.

Sökande med exempelvis läs- och skrivsvårigheter har rätt att få hjälp med inträdesproven.

Om du söker till en högskola kan du ha nytta av en tillgänglig bok eller artikel för inträdesprov, om du har

  • läs- och skrivsvårigheter
  • koncentrationssvårigheter
  • en skada eller sjukdom som gör det svårt att läsa en vanlig bok

En tillgänglig bok för inträdesprov är vanligen en talbok med en maskinröst, vilken även innehåller text och bilder.

När du söker en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan, gör då så här

Om du redan använder Celias böcker

  • Beställ tillgängligt material för inträdesprov med webblanketten senast 3.4
  • Du behöver bara veta till vilken läroanstalt och till vilket ämne du söker dig, inte vilka böcker som behövs.

Om du inte ännu har registrerat dig som användare av Celia

  • Registrera dig som användare av Celia via specialläraren i din skola eller på biblioteket.
  • Du kan registrera dig via specialläraren endast om skolan har ett gällande avtal med Celia. Fråga din speciallärare.
  • Beställ tillgängligt material för inträdesprov med webblanketten senast 3.4.

Obs!

3.4 är den sista dag som de som söker en studieplats i den gemensamma ansökan kan beställa tillgängligt material för inträdesprov via Celia.

Gör en avgiftsfri beställning i tid, för tillgängliga versioner av böcker för inträdesprov produceras endast på beställning!