Gå till innehåll

Nyheter

Användarundersökning av Celias webbtjänster 2019

“Det går bra när man läser anvisningarna”

Syftet med undersökningen var att utveckla Celias tjänster för att motsvara användarnas önskemål, dvs. att öka förståelsen för kundernas behov, möjligheter och vilja att använda Celias webbtjänster.

Undersökningen genomfördes som en e-postförfrågan i november 2019 och den fick 1 782 svar från både Celias kunder och tjänsteförmedlare.

Centrala resultat av undersökningen

  • 82 % tycker det är ganska eller mycket lätt att logga in på Celianet. (2018: 82 %)
  • 72 % hittar de böcker de söker i Celianet ganska eller mycket lätt. (2018: 71 %)
  • 80 % bedömer att det är ganska eller mycket lätt att låna en bok från Celianet. (2018: 84 %)
  • 75 % anser att det är ganska eller mycket lätt att installera mobilappen Pratsam Reader och logga in på den. (2018: 70 %)

Sammanfattningsvis är användarnöjdheten mycket hög, och dess nivå har förblivit oförändrad eller förbättrats något sedan förra året. I genomsnitt var användarnas tillfredsställelse 4,0.

En dryg tredjedel av användarna har behövt stöd för användning av Celias webbtjänst. Det är vanligast att yngre och äldre användare har problem med att använda webbtjänsterna, men det finns behov av individuellt stöd i alla åldersgrupper.

Flera önskemål och förslag från användare och förmedlare

Öppen respons gavs rikligt. Användarna önskade till exempel möjlighet att ge bedömningar av böcker, en mer exakt klassificering av böcker och utveckling av sökfunktionen. Man har behövt anvisningar bland annat för inloggning, sökfunktioner och nerladdningar.

Personer i rollen som förmedlare önskar en ämnesspecifik uppdelning av läroböcker, utveckling av sökfunktioner samt enklare registrering av elev. Man behöver råd särskilt i samband med gammal användarkod, hantering av kunduppgifter och presentation av Celias tjänster.

Både användare och förmedlare önskar att systemen kunde kombineras och att samma lösenord skulle passa både lån och lyssnande. Som vanligt väcker läsarens röst en hel del olika åsikter, och svårigheten att spola samt variationen i läsningens ljudnivå irriterar många svarare. Kundservice chat och webinarierna fick tack och beröm från många.

Vi tackar alla svarare för riklig och värdefull respons och lovar att använda den för att utveckla webbtjänsterna år 2020!