Gå till innehåll

Nyheter

Ändringar i Celias tjänster

År 2017 för med sig många ändringar i Celias tjänster. På grund av minskade anslag tvingas Celia att gallra bort en del tjänster. Samtidigt moderniseras Celias föråldrade bibliotekssystem för att göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden på nätet.

Enligt finansministeriets förslag minskar Celias anslag nästa år med 537 000 euro. Under perioden 2012–2016 har Celias anslag redan minskat med totalt 938 000 euro. Tidigare år har vi lyckats verkställa inbesparingarna utan att minska på personalkostnaderna, men den möjligheten finns inte längre med tanke på inbesparingarna 2017, så i september 2016 inleder Celia samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Kursen ställd mot e-tjänster

Enligt statsförvaltningens riktlinjer ska användningen av nättjänster främjas i de offentliga tjänsterna. Riktlinjerna berör också Celias tjänster och inom en snar framtid kommer lån på webben att prioriteras i tjänsterna. Celias målgrupper inkluderar emellertid många användare som behöver traditionella tjänster, såsom talböcker på cd. För att trygga talbokstjänsterna har en överenskommelse ingåtts om en tillräckligt lång övergångsperiod och ersättande tjänster.

Från och med 2017 kommer kunder som lånar talböcker på cd stegvis att hänvisas till att använda antingen nättjänsterna eller de allmänna bibliotekens tjänster. Övergångsperioden är två år och utlåningen av talböcker på cd från Celia direkt till personkunder upphör den 31 december 2019. Från och med början av 2020 levererar Celia talböcker på cd endast till bibliotek och andra samfund.

Nya kunder överförs i början av övergångsperioden

Från och med början av 2017 registreras nya kunder som låntagare i de allmänna biblioteken. Tidigare registrerade kunder som lånar talböcker på cd kan antingen ansluta sig till Celias nättjänster eller fortsätta att låna talböcker på cd via sitt eget närbibliotek fram till slutet av övergångsperioden. Kunder som behöver traditionella tjänster hänvisas senast i början av 2018 till närbiblioteken för att låna talböcker på cd.

Celia uppmuntrar de allmänna biblioteken att inrätta en egen lånesamling med Celias talböcker och att erbjuda Celias talböcker på cd i sin hemtjänst. Om ett bibliotek ännu inte har en egen lånesamling med Celias talböcker eller hemtjänst, får kunden talböcker på cd per post till sitt hem via de nya bokklubbarna. För att talböckerna på cd säkert ska räcka till alla, införs i början av 2017 en lånegräns för talböcker som sänds per post på totalt 14 böcker i månaden per kund. Om kundens närbibliotek ännu inte erbjuder Celias material eller registrering, personen kan bli Celias kund med hjälp av en sakkunnig.

Celianet och bokklubbarna förnyas

Celia får ett nytt bibliotekssystem i början av 2017. Samtidigt tas den nya nättjänsten Celianet i bruk, med förbättringar i fråga om utlåningen av talböcker på webben. Den nya Celianet-tjänsten har utvecklats i samarbete med användarna. Personer ur tjänstens olika målgrupper har varit med och testat systemet. Samtidigt som Celianet förnyas för låntagarna får även biblioteken ett nytt användargränssnitt.

Under 2017 utvecklar Celia också utlåningen av talböcker till mobila enheter. Målet är att kunderna ska kunna både låna och lyssna på talböcker i mobilappen Pratsam Reader.

Även Celias bokklubbstjänster förnyas samtidigt som bibliotekssystemet. I stället för de nuvarande bokklubbarna bildas delvis nya klubbar, vars syfte är att betjäna särskilt de kunder som har problem med att själva beställa böcker från Celianet. Det finns flera klubbar, men en kund kan välja högst fem stycken, vars böcker sänds till kunden per post. Om kunden redan är medlem i en eller flera klubbar kräver förnyelsen inga åtgärder, utan Celia överför de valda klubbarna till det nya systemet. Det finns bokklubbar på både svenska och finska. Även kunder som lånar på webben kan bli medlem i klubbarna. Bokklubbarna är fortfarande avgiftsfria.

Läs med om Celias strategi och verksamhetsplan.

Celias kundtjänst ger ytterligare information om ändringarna i tjänsterna.