Skip to content

Årets talbok

Årets talbok

Talboksrådet inom Synskadades biblioteksförening r.f. har sedan år 1998 delat ut priset Årets talbok. Talboksrådet delar ut priset som avslutning på sin treåriga verksamhetsperiod.

Vid valet av Årets talbok uppmärksammas samspelet mellan inläsare och bok, det vill säga hur text och inläsare möts. Kriterier som särskilt beaktas är hur verket fungerar som talbok och hur innehållet förmedlas till lyssnaren – här är inläsarens professionalism av stor betydelse.

Årets talbok -pristagare 1998–2015

  • År 2015 tilldelades boken Rintaperillinen av Aleksi Aalto, som lästs in av Vesa Vierikko.
  • År 2012 tilldelades boken Huorasatu av Laura Gustafsson, som lästs in av Pinja Flinck  samt boken William N. päiväkirja av Kristina Calrson, som lästs in av Juha Sääski.
  • År 2009 tilldelades boken Kuin kekäle kädessä, som lästs in av Maija-Liisa Ström. Författare är Eeva Joenpelto.
  • År 2005 tilldelades fackboken Onko lintu kotona? Sata siivekästä talbokspriset. Reijo Hukkanen har läst in boken, vars författare är Kai Linnilä och Sari Savikko.
  • År 2002 fick Heli Laaksonen talbokspriset. Hon läste själv in sin debutdiktbok Pulu uis.
  • År 2000 belönades verket Där man aldrig är ensam: om läsandets konst, som lästs in av Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Författare är Merete Mazzarella.
  • Årets talbok-priset delades första gången ut 1998, då verket Stadin friidu ja metsien mies: jatkosodan rakkaustarina, som lästs in av Mika Sairanen och Emilia Pokkinen tilldelades priset. Boken är skriven av Laila Kanon.