Skip to content

Talboksrådet

Talboksrådet granskar inläsningskvaliteten

Synskadades biblioteksförening r.f. upprätthåller ett talboksråd där medlemmarna utgörs av Celias kunder och personal samt av en sakkunnig inom talteknik. Rådets uppgift är att främja kvaliteten på talböckerna. Det ger bland annat rekommendationer till Celias inläsningsstudion angående val av talboksinläsare. Dessutom ordnar rådet utbildning för läsarna och delar ut priset Årets talbok.

Talboksrådet 2016 – 2018

  • Eija-Liisa Markkula (ordförande)
  • Arto Kurvinen (vice ordförande)
  • Eeva Paunonen (sekreterare)
  • Sari Holmber (medlem)
  • Annami Poivaara (medlem)
  • Janne Lappalainen (representant för inläsningsstudion)
  • Malla Kuuranne (sakkunnig inom talteknik)