Hoppa till sidinnehållet

Typhlo & Tactus

Nästa Typhlo & Tactus -tävling anordnas i Frankrike 26. – 28.10. 2017

Vad är Typhlo & Tactus?

Typhlo & Tactus -gruppen har som målsättning att bedriva internationellt samarbete där man framställer och utvecklar taktila bilderböcker för barn med synnedsättning. Vid en taktil bilderbokstävling, som ordnas vartannat år, prisbelönas bilderböcker av hög kvalitet.

Tactus-gruppen grundades år 1999 i Dijon i Frankrike. Gruppen grundades av personer som var intresserade av bilderböcker för barn med synnedsättning, av lärare, bibliotekarier och föräldrar.

Läs mera Tactus.org

 Tävlingens historia

Typhlo & Tactus -gruppen ordnade varje år en europeisk tävling där man sökte bilderböcker av hög kvalitet. Projektet fick många år understöd som ett multinationellt samarbetsprojekt från EU:s Kultur 2000 -program. Till övriga understödsgivare hörde bl.a. Frankrikes kulturministerium och Dijon stad.

Av de prisbelönta böckerna framställdes kollageböcker på sju olika språk som medlemsländerna fick köpa. Gruppen bestod av åtta EU-länder: Frankrike, Storbritannien, Belgien, Finland, Tyskland, Italien, Polen och Holland. Tävlingens jury bestod av representanter från deltagarländerna, även av synskadade personer. Välgörenhetsföretaget Les Doigts Qui Rêvent (LDQR) från Dijon framställde kopior av de prisbelönta böckerna.

Från och med år 2009 har man inte, i enlighet med medlemsländernas enhälliga beslut, ansökt om EU-understöd för tävlingen. Tävlingen ordnas vartannat år och den har utvidgats till en internationell tävling.

Taktila bilderböcker från Finland har haft god framgång. Aune Rintalas bok “Hiiri kissalle räätälinä” (Musen som skräddare åt Katten) vann första pris i kulturbokserien år 2006. Finländska, taktila bilderböcker av tyg har även flera år fått hedersomnämnanden. 2013 fick  “Merirosvotarina”, (Sjörövarhistorien) av Maarit Korhonen delat 2. priset.

Typhlo & Tactus 2015 : en internationell tävling för taktilböcker

Marcella Bassos bok ”IO, TU, LE MANI” från Italien, på svenska ”Jag, du och våra händer” fick första priset, en trofé och 500 €. Valentina Lungos ”LA STRADA DI CASA” från Schweiz fick andra priset. Bokens titel är på svenska ”Tillbaka hem”. Till den tredje platsen kom boken från Belgien ”UNE SEMAINE DANS LA VIE DE LULU”, på svenska ”En vecka i Lulus liv”.  55 taktilböcker deltog från 15 länder i den internationella taktilbokstävlingen. Bea Ballerina från Finland var en av de tio bästa.

Dessa böcker från Finnland deltog i tävlingen 2015

Till tävlingen blev valt från det finska kvalet följande böcker: Alvarin matka maailman ympäri/ Maija Autio och Vuokko Tupola, Bea ballerina/ Ida Mattila, Anne Neitola och Outi Partanen, Hiiren uusi ystävä/ Maarit Korhonen, Kylpyhuoneen kummajaiset/ Maija Haavisto,  Silitä minua/ Vuokko Keränen