Gå till innehåll

Vanliga frågor om DAISY

Vad betyder DAISY?

Daisy är en digital publiceringsstandard som utvecklas genom internationellt samarbete. Daisy är inte lika med talbok. I Daisy-format kan man också publicera t.ex. e-böcker och talböcker som har både ljud och text.

Daisy är en förkortning av engelskans Digital Accessible Information SYstem. Ordet Daisy kan skrivas antingen som akronym (med stora bokstäver) eller som egennamn (med stor bokstav i början).

Vilken nytt har man av DAISY?

  • Det är enkelt att bläddra i en Daisy-bok. Man kan navigera framåt och bakåt per tidsintervall, kapitel eller stycken. I navigeringen kan man också utnyttja den av producenten uppgjorda struktur som i allmänhet följer originalbokens kapitelindelning eller sidnumrering.
  • Man kan återuppta lyssnandet av talboken från exakt samma ställe där man senast har slutat att lyssna.
  • Man kan sätta till bokmärken i en Daisy-bok. När man läser en Daisy-bok med både ljud och text på sin dator kan man göra understreckningar och sedan lyssna på endast dem vid behov. Bokens ljud kan göras gradvis snabbare och långsammare under lyssnandet.
  • Hela boken ryms i huvudsak på en cd-rom-skiva. En skiva är lättare att hantera än en talbok som består av många cd-skivor.
  • Daisy är ett tillförlitligt och mångsidigt format. Man kan inte spara något på Daisy-skivan och bokens innehåll kan också flyttas till en mp3-spelare.
  • Eftersom Daisy är ett internationellt format, kan material i Daisy-format distribueras mellan olika länder.
  • Daisy-bokens egenskaper utnyttjas bäst då man lyssnar på den i speciella Daisy-apparater eller med ett Daisy-program på datorn. Daisy-bokens ljud är i mp3-format vilket även möjliggör lyssnande med bärbara mp3-spelare, specialfunktioner som bläddring kan då inte utnyttjas.

Vad är en DAISY-talbok?

En Daisy-talbok är en digital ljudbok i Daisy-format utvecklad för synskadade och andra läshandikappade.

Vilken är skillnaden mellan en DAISY-talbok och en kommersiell talbok på cd-skiva?

En Daisy-talbok på cd-rom-skiva är till utseendet likadan som en kommersiell talbok på cd-skiva, men användningsmöjligheterna för en Daisy-bok är mycket mer omfattande. Läsaren kan enkelt bläddra i boken, fortsätta läsa på samma ställe där man slutat och vid behov göra bokmärken. Daisy-bokens tillverkningsteknik möjliggör också sparande av en stor mängd material på samma skiva; en skivas längd kan vara tiotals timmar. En Daisy-talbok på cd-rom-skiva kan inte avlyssnas i alla vanliga cd-spelare, spelaren måste ha stöd för mp3-filer. Kommersiella talböcker är däremot sparade i audio-cd-format och kan lyssnas på i alla cd-spelare.

Hur kan man lyssna på en DAISY-talbok?

Man kan lyssna på en Daisy-talbok med en Daisy-spelare eller en dator. Daisy-spelarna lämpar sig också för att lyssna på vanliga cd-skivor. Daisy-talböcker kan lyssnas på i cd-spelare som klarar av mp3-format, men då kan man inte bläddra eller göra bokmärken i boken.

Vilka egenskaper krävs av en dator för att lyssna på DAISY-böcker?

För att lyssna på en Daisy-talbok med en dator behövs en cd/dvd-station och ett skilt läsprogram. Det finns kostnadsfria läsprogram såsom AMIS och kostnadsbelagda såsom EasyReader. De flesta läsprogram fungerar i Windows-miljö, men det finns också program som lämpar sig för Mac, t.ex. det kommersiella programmet ReadHear. Man kan bekanta sig med olika läsprogram via det internationella Daisy-konsortiets engelskspråkiga hemsidor under Playback Tools, eller på engelskspråkiga Wikipedia.