Hoppa till sidinnehållet

DaisyTrio-böcker

DaisyTrio-böcker

Beskrivning: DaisyTrio-böcker innehåller text, ljud och bilder. Du kan avlyssna DaisyTrio-böcker och samtidigt följa med texten från skärmen av en dator, surfplatta eller smarttelefon.

För vem: DaisyTrio-böcker har särskilt planerats för elever som har läs- och skrivsvårigheter eller annan inlärningssvårighet eller som av annan orsak behöver särskilt stöd för inlärning. DaisyTrio-böcker lämpar sig väl också för personer med nedsatt syn, eftersom texterna kan förstoras.

Utbud: Celias DaisyTrio-böcker är läro- och fackböcker som inlästs elektroniskt eller med människoröst. DaisyTrio-läroböcker som inlästs med människoröst finns tillgängliga i läroämnen i grundskolan. Också några bilderböcker för barn finns tillgängliga som DaisyTrio-böcker. Barnböcker är inlästa med människoröst.

Användning: DaisyTrio-böcker för utlåning är tillgängliga via nättjänsten Celianet, där böcker kan avlyssnas genom strömmande läsning eller genom att alternativt ladda ned boken. Du får enklast tillgång till bokens egenskaper genom att lyssna på en nedladdad bok med ett läsprogram.

Övrigt: Anvisningar för lyssning