Gå till innehåll

Avgiftsfria läroböcker

Celia sopii opiskelijoille

De läroböcker för grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen som Celia producerar finns i den samma avgiftsfria webbtjänsten Celianet, där också Celias övriga böcker finns.

Börja använda Celias talbokstjänst

Läroböckerna finns i webbtjänsten Celianet och kan avlyssnas och utlånas också med appen Pratsam Reader. Enbart alla elever som har läsnedsättning av ett eller annat slag har rättighet att använda Celias tjänster. Därför ska de elever som använder dessa läroböcker för ha egna personliga konton och användarkoder. Anslutning till tjänsten sker via skolornas speciallärare eller på ett vanligt bibliotek.