Gå till innehåll

Vill du framställa taktila bilderböcker?

Vill du framställa taktila bilderböcker?

Flertalet av de taktila bilderböckerna har gjorts med stor möda och är unika exemplar av tyg, vilka Celia har fått som donationer eller som provarbeten vid studier. Vem som helst kan tillverka och donera taktila bilderböcker till Celia.

Om du är intresserad av att göra en taktil bilderbok, läs korta anvisningar i guiden om framställning av taktila bilderböcker.

Här finns även en lista över ämnen till nya taktila böcker, som har önskats av våra kunder.

Om du håller på att tillverka en lättläst, taktil bilderbok, kan du ansöka om ett statligt understöd för lättläst litteratur. En förutsättning för att understödet ska beviljas är en bokplan godkänd av Celia. När det gäller ansökan av övriga stipendier kan du fråga om mera information vid Celia.

Du kan också delta i den internationella Typhlo & Tactus-tävlingen med den taktila bilderboken du själv har tillverkat. Tävlingen ordnas vartannat år.

 

Obs! Webbplats delvis under konstruktion.