Gå till innehåll

Statligt understöd för tillverkare

Statligt understöd för dig som vill tillverka en taktil bilderbok

Den som tillverkar en taktil bilderbok med tydliga bilder, kan ansöka om ett statligt understöd för lättläst litteratur. En förutsättning för att understödet ska beviljas är en bokplan godkänd av Celia. Den som ansöker om understöd bör i god tid presentera sin plan för Celia, som skickar information om godkännande till arbetsgruppen för lättläst litteratur. Den som ansöker om understöd förbinder sig samtidigt att bearbeta sin bok enligt de anvisningar som Celia fodrar.

Celias kontaktperson är Satu Jokinen,  satu.jokinen@celia.fi, tfn +358295333061

För att få det statliga understödet bör man presentera sin plan för Celia. Den senaste ansökningsperioden tog slut 30.12.2016.

Arbetsgruppen för lättläst litteratur fattar beslut om statligt understöd utgående från bokplanen och manuskriptet. Mera information om övriga statliga understöd för lättläst litteratur hittar du på Selkokeskus (Centret för lättläst språk) hemsidor.