Gå till innehåll

Taktila böcker

Taktila böcker

Beskrivning: Taktila böcker är färggranna bilderböcker som är tillverkade av olika material och som läses med känseln. Med hjälp av böckerna kan man utveckla finmotorisk färdighet. I alla taktila böcker finns även text i punktskrift, på bokens sida eller som separat bilaga. Till böckerna kan även tillhöra en inspelning.

För vem: Taktila böcker passar synskadade, multihandikappade och autistiska barn, men även för utvecklingsstörda vuxna.

Utbud: Det finns ca tusen taktila böcker om olika ämnen; pekböcker, sagor, rim och ramsor och andra böcker som stöder barnets utveckling.

Använding: Taktila böckerna sänds i paket. Utlåningen är gratis, och lånetiden är sex veckor, inklusive postningstiden. Om du vill låna taktilböcker ber du din rehabiliteringshandledare eller annan person som arbetar inom sjukvården att anmäla dig direkt som kund hos Celia.

Övrigt: Taktila böckerna är unika exemplar av hantverk, som Celia får som donation, tillverkade av privatpersoner och som lärdomsprov. Celia har gett ut en guide för dem som tillverkar taktila böcker. Guide till dem som tillverkar taktila bildeböcker.

Vi läser tillsammans -bilderböcker

Vi läser tillsammans -böcker är vanliga bilderböcker i vilka man har limmat en punktskriftstext skriven på genomskinlig självhäftande plast. På det här sättet kan till exempel en synskadad förälder läsa en bok tillsammans med ett seende barn. Många böcker har olika slags ytor eller ljudeffekter, och de här böckerna lämpar sig också för många synskadade barn.