Gå till innehåll

Läroböcker för grundskolan och andra stadiet

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässä

Celia framställer läroböcker till tal-, DaisyTrio-, punktskrifts- och e-böcker. Böckerna är avgiftsfria.

Vem har rätt att använda böckerna?

Läroböckerna kan användas av elever och studerande som har ett läshinder dvs. har svårt att läsa en vanlig text. Orsaken kan till exempel vara en läs- och skrivsvårighet, inlärningssvårighet, ADHD, synskada eller en muskelsjukdom.

Lyssna på böcker

Man kan lyssna på talböckerna med flera olika apparater – dator, datorplatta, smarttelefon och Daisy-spelare. Täckande information och anvisningar för hur man lyssnar på talböcker finns under Instruktioner för att lyssna. Alla läroböcker finns i Celianet.