Gå till innehåll

Blogi

Tarina-arkku introducerar barn och unga till talbokens värld

Elever som har rätt till Celias tjänster registreras som kunder hos Celia, och skolan är redo för en djupdykning i talbokens värld. Men var ska man börja läsa? Celianets Tarina-arkku kan hjälpa att knäcka denna nöt. Tarina-arkku är ett redskap som särskilt riktar sig till lärare och speciallärare. Tarina-arkkus syfte är att inspirera barn och unga att läsa, och att hjälpa dem öva sig i användningen av talböcker.

Ett barn med ryggsäck på ryggen flyger på himlen på en bok. Barnets blick är riktad framåt.

Med Celianets utbud på över 40 000 talböcker för barn och vuxna kan man behöva hjälp med att hitta en lämplig berättelse.

Tarina-arkku leder elever och lärare till en skattkista av böcker. Tarina-arkku innehåller tre avsnitt. Vart och ett av dessa avsnitt omfattar färdigt kuraterade boklistor om 9–12 olika ämnen. Vi presenterar såväl nya böcker som äldre klassiker, vanliga böcker, lättlästa böcker och skönlitteratur och facklitteratur om olika ämnen. Boklistorna gör det enkelt att hitta lämpligt läsmaterial för eleverna och göra dem bekanta med talböcker. Litteraturen kan användas i modersmålsundervisningen och för att effektivisera läsningen, men också vid t.ex. föredrag och i undervisning om olika fenomen.

Det är också möjligt att använda de olika avsnitten som ett läsdiplom. Det finns också många sätt för eleverna att avlägga diplomet. Kanske någon elev läser en bok från varje lista, någon annan läser en tryckt bok och en talbok. Någon elev kanske förtjänar ett läsdiplom när hen läser en enda bok.

Att lyssna på berättelser kräver övning

Avsnittet med korta berättelser är avsett för elever som övar sig i att läsa och lyssna på böcker. Korta böcker kan också vara en bra lösning när eleven har svårt att koncentrera sig. Alla årskurser kan utnyttja boklistorna efter elevens läsnivå.

I avsnittet för korta berättelser är berättelserna kortare än 45 minuter. Böckernas genomsnittliga längd är mellan 20 och 30 minuter. Den kortaste boken är under tio minuter lång. Med hjälp av en kort talbok kan eleven testa om lyssnandet är det rätta sättet att läsa för just honom eller henne.

Berättelser för studerande i andra stadiet och elever som läser längre böcker

Böckerna i avsnittet Berättelser för grundskoleelever är 1–5 timmar långa. Urvalet av böcker betonar teman som lågstadieelever brukar vara intresserade av, såsom rymden, medeltiden och dinosaurier. Avsnittet innehåller också lättlästa böcker.

Avsnittet för elever i högstadieåldern omfattar böcker från nio olika teman. Avsnittet bjuder bland annat på litteratur om maskiner och motorer, idrottarbiografier, skräck, spänning och action samt böcker om att bli vuxen.

Läsarens individuella behov avgör sättet att läsa

Boklistorna i de tre avsnitten innehåller ett brett utbud av böcker så att till exempel flera personer i samma klass kan hitta en berättelse på rätt läsnivå och längd för sig själva. När det gäller elevens framsteg i läsförståelse kan det vara bra för eleven att läsa samma bok som en klasskompis, fast i en lättläst version. Förmågan att koncentrera sig och hitta sitt eget sätt att läsa kan kräva en del experimenterande med olika format.

Det är inte givet att ett barn eller en ung genast kommer in i talböckernas värld. Att lyssna kan verka besvärligt: det kanske inte är lätt att hitta en lugn plats att lyssna i skolvardagen, hörlurarna kan trycka obehagligt eller läsarens röst kan komma alltför ”nära”. Upplevelsen av att lyssna är individuell – även när det gäller talböcker.

En del av böckerna på listorna är DaisyTrio-böcker. Då kan läsarna följa med den tryckta bokens text och bilder samtidigt som de lyssnar på berättelsen. På boklistan för lågstadieelever finns första delen i serien Kepler62 som DaisyTrio-talbok, medan resten av serien är tillgänglig som vanliga talböcker. När berättelsen redan är bekant och eleven blivit uppslukad av handlingen, kan det vara lättare att lyssna på resten av serien som en vanlig talbok.

För att stödja barnets läsande i många format kan man utnyttja tryckta böcker utöver talböcker och DaisyTrio-böcker. Man kan t.ex. låna den tryckta boken från det lokala biblioteket och bläddra i boken samtidigt som man lyssnar på berättelsen som talbok. Läsningens flerkanaliga karaktär kan bidra till barnets språkutveckling och inlärning.

Det är viktigt att öppna upp berättelsernas värld för olika slags läsare

Böcker, och särskilt läroböcker, är viktiga för studierna och skolan. Skönlitteratur och facklitteratur har också en viktig roll. Man bör inte glömma ett av litteraturens viktigaste bidrag: med hjälp av böcker kan man fördjupa sig i helt andra och kanske helt nya världar, tankar, attityder och händelser. Böcker låter läsaren uppleva viktiga ögonblick, minnen och stämningar t.ex. i historien eller inom idrotten. Litteraturen hjälper oss att hantera olika känslor och möta spännande eller skrämmande saker på ett tryggt sätt. Ord kan ge tröst, och läsning kan också orsaka fysiska känslor: man skrattar högt, får gåshud av spänning och skräck, kanske man fäller en tår.

Berättelserna utvecklar fantasin och kreativiteten, ger stöd och tröst och utvecklar förmågan för empati och omtanke. Varje person läser utgående från sina egna livserfarenheter; ingen läsupplevelse i världen är exakt densamma. Läskunnigheten ger färdighet att fungera i samhället och erbjuder byggstenar för uppväxten och formandet av den egna identiteten. Därför är det viktigt att stödja läskunnighet och smidig läsning genom att erbjuda läsning i många former. I böcker är hela livets spektrum närvarande.

Talböcker är ett sätt att närma sig berättelser. Här kan du bekanta dig med Tarina-arkku och se, om projektet lämpar sig för ditt barn och främjandet av hans eller hennes läsning.

https://www.celianet.fi/kirjavinkit/kirjoja-lapsille-nuorille/lyhyiden-tarinoiden-lukudiplomi/

Marjo Kauttonen, planerare, samlingschef för barn- och ungdomslitteratur

Tarina-arkku finns endast på finska. Svenskspråkiga boktips som är indelade i olika kategorier finns på Celianet.